Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkında Kanun Teklifi

CHP'Lİ HAMZAÇEBİ'DEN 12 MART MAĞDURLARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK TEKLİF
25.07.2011 10:52 
 
CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığı'na verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile, 12 Mart mağdurlarından mahkeme kararına dayanmayan ilişik kesme kararlarına karşı etkin başvuru hakkını kullanamamış, kullansa bile olumlu sonuç alamamış personelin mağduriyetinin telafi edilmesini istedi. ANKARA (ANKA)-CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, TBMM Başkanlığı'na verdiği Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile, 12 Mart mağdurlarından mahkeme kararına dayanmayan ilişik kesme kararlarına karşı etkin başvuru hakkını kullanamamış, kullansa bile olumlu sonuç alamamış personelin mağduriyetinin telafi edilmesini istedi.

-KAPSAM GENİŞLETİLDİ-

Teklifin gerekçesinde, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na 10.03.2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunla eklenen Geçici Madde 32 ile 12 Mart 1971 tarihinden itibaren olağanüstü dönemlerde mahkeme kararına dayanmayan idari tasarruflarla ilişiği kesilen askeri personelin mağduriyetinin telafisi amaçlandığını, ancak uygulamada, söz konusu geçici maddenin tüm mağdurları kapsamadığının anlaşıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Başlatılması, tekemmül ettirilmesi ve uygulanması bakımından aynı olan ve aynı sonucu doğuran, sadece Yüksek Askeri Şura kararına eklenmediği için farklılaşan kararlarla ilişiği kesilen personelin mağduriyeti de telafi edilmelidir. Aynı türden mağduriyetler arasında ayrımcılık, kamu vicdanını inciteceği gibi herkes için adalet anlayışına da aykırıdır. Bu geçici maddenin kanuna eklenmesi, Anayasanın eşitlik ilkesinin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı, ayrımcılığı yasaklayan, etkin başvuru ve adil yargılanma hakkını düzenleyen uluslararası sözleşmelerin de gereğidir."

-HAKKINI KULLANAMAMIŞ, YA DA SONUÇ ALMAMIŞ PERSONELİN MAĞDURİYETİ TELEFİ EDİLECEK-

Teklifte son Anayasa değişikliğinin, "Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, mensuplarının disiplin ve özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir." hükmünü getirdiğine işaret edilerek, "Böyle olmakla birlikte sözü edilen uyum kanunu TBMM'den henüz geçmemiştir. Ayrıca TBMM, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Geçici Madde 32'yi eklerken haksızlığın idare eliyle telafi edilmesini amaçlamıştır" denildi.
Kanun Teklifiyle, mahkeme kararına dayanmayan ilişik kesme kararlarına karşı etkin başvuru hakkını kullanamamış, kullansa bile ilgili mahkemenin hâkimlik teminatı ve yargı bağımsızlığı yönünden yeterince güçlü olmaması nedeniyle olumlu sonuç alamamış personelin mağduriyetinin de telafi edilmiş olacağı ifade edildi.

-TEKLİF NE GETİRİYOR-

Teklif, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na Geçici Madde 33'ün eklenmesini öngörüyor.
Söz konusu geçici maddeyle, 12 Mart 1971 tarihinden bu maddenin yayımı tarihine kadar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48'inci madde ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 50/d ve 94/c fıkralarında belirtilen suçlardan dolayı verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyetlerinden dolayı ilişiği kesilenler ile 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunda düzenlenen TSK'dan çıkarılmayı gerektirecek nitelik ve yoğunlukta disiplin suçları işleyerek Disiplin Mahkemelerince verilen ve kesinleşen disiplin cezaları sebebiyle ilişiği kesilenler ve disiplin kurullarınca yukarıda sayılan haller ve akademik yetersizlik nedenleriyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere idari kararlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilenler de Geçici Madde 32 hükmünden yararlanacak. (ANKA)
(MG/ORH) 
  
 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.