Hamzaçebi Ümraniye'de 2/B Projesini anlattı

-CHP'NİN 2B PROJESİ

-CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ HAMZAÇEBİ, ÜMRANİYE'DE PROJEYİ ANLATTI

İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ümraniye'de partisinin 2B projesini anlattı.

Kızılırmak Düğün Salonundaki toplantıda konuşan Hamzaçebi, Türkiye'de halen 2B kapsamında 68 ilde yaklaşık 413 bin hektar büyüklüğünde bir arazinin mevcut olduğunu belirterek, bu arazinin 208 bin hektarının kadastro ve güncelleme çalışmasının yapıldığını, 205 bin hektarlık kısımda ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Hamzaçebi, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesine yönelik olarak Anayasa'nın 170. maddesinde yer alan ancak yeteri kadar açık olmayan düzenlemenin yanında, konuya ilişkin bazı yasa hükümlerinin iptalinden kaynaklanan boşluk nedeniyle anılan arazilerin tapuda Hazine adına tescil edilmelerine rağmen herhangi bir şekilde değerlendirilemediğini bildirdi.

Gerek kullanıma yönelik getirilmiş olan kısıtlamalar, gerekse hukuki boşluğun, 2B alanlarında devletin tasarruf olanağını ortadan kaldırdığı gibi, bu alanların işgaline de zemin oluşturduğunu söyleyen Hamzaçebi, şöyle konuştu:

''1950'li yıllardan bu yana köyden kente yaşanan yoğun göçle birlikte artan konut ihtiyacının gerektirdiği arsa, kentleşmeye yönelik politikaların yokluğu nedeniyle belediyeler ve diğer kamu otoritelerince karşılanamamıştır. Söz konusu arsa talebinin yarattığı baskı karşısında 2B arazileri yasal olmayan bir şekilde yerleşime açılmıştır. Bugün bu araziler üzerinde çok büyük bir yerleşim meydana gelmiş, altyapı yatırımları ve kamu hizmet binaları yapılmış, mahalleler, ilçeler kurulmuş, şehirler oluşmuştur. Yaklaşık 1,5 milyon düzeyindeki bir nüfusun bulunduğu bu alanlarda insanlarımız, mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamaktadırlar.''

Halen orman köylerinde, 2,1 milyonu orman içi, 4,9 milyonu orman bitişiği köylerde olmak üzere yaklaşık 7 milyon insanın yaşadığını ifade eden Hamzaçebi, orman köylülerinin gelirinin, Türkiye'deki kişi başına gelirin 10'da 1'i düzeyinde olduğunu kaydetti.

Hamzaçebi, CHP olarak 2B alanlarında çevre ve orman kaygısını gözeten, devlet ile vatandaşlar arasındaki sorunları tümüyle sona erdirecek, bu çerçevede, yapılaşmış alanlar ile tarımsal alanlardaki mülkiyet sorununu çözecek, orman köylülerini destekleyecek bir proje önerdiklerini söyledi. 

Projenin, devlet ile vatandaşlar arasında barışı sağlamayı amaçladığını bildiren Hamzaçebi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''2B Barış Projesi ile 2B arazisinde binası olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanlar ile orman köylülerimiz, kullandıkları arazinin tapusunu alacak. Anayasa'nın 170. maddesi değiştirilecek. Değişiklikte 31 Aralık 1981 tarihi muhafaza edilecek, 2B alanlarında tarımsal faaliyet yapılması ile şehir, kasaba ve köy yapılarının bulunduğu alanların değerlendirilmesi ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişilere bedeli karşılığında satılması, devri, sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kiralanması, kamu idarelerine tahsisi ve tasarrufuna izin verilecektir. Satış ve devir konusu olacak arazilerde tarımsal amaçla kullanım veya yapılaşma şartı aranacaktır. Tarımsal faaliyet veya konut, sanayi ve ticaret tesisi gibi amaçlarla kullanılmayan araziler satışa konu olmayacak, bu alanlar yeniden ormana dönüştürülecektir.''

(EBA-TUR-MVA)

28.04.2011 00:23:00

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.