Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 12 Haziran 2011 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge Üzerinde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
73?üncü Birleşim
3 Mart 2011 Perşembe


..
V.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
A) Komisyonlardan Gelen Diğer İşler
1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve Samsun Milletvekili Suat Kılıç ile 1 Milletvekilinin; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 12 Haziran 2011 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile 1 Milletvekilinin; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve Seçimin 12 Haziran 2011 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/258, 4/259) (S. Sayısı: 647) (x)
 
BAŞKAN ? Komisyon? Burada.
Hükûmet? Burada.
Komisyon raporu 647 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Komisyon raporu üzerinde, İç Tüzük?ün 72?nci maddesi uyarınca görüşme açıyorum.
Konuşma süreleri, gruplar, komisyon ve hükûmet adına yirmi, şahıslar adına onar dakikadır.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Vural.
Sayın Hamzaçebi?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli bir oturum gerçekleştiriyor. Biraz sonra, seçimlerin 12 Haziran tarihine alınması, o tarihte yapılmasına ilişkin kararı oylayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçimlerin 12 Haziranda yapılmasına ilişkin karara olumlu oy vereceğimizi ifade etmek isterim öncelikle.
Gönül isterdi ki seçimlere ilişkin bir kararın görüşüldüğü bu oturumdaki konuşma hakları demokratik bir şekilde paylaşılmış olsun. AKP Grubunun teklifini görüşüyoruz. Siyasi parti grupları teklife ilişkin olarak görüşlerini ifade ettiler. Yine, iktidar partisi sözcüleri, iktidar partisi grubu adına konuşan, kişisel söz alan milletvekilleri konuştular, demokrasinin nimetlerinden, faziletlerinden söz ettiler, AKP?nin ne kadar demokrat bir parti olduğundan söz ettiler. Kürsüye çıkan Sayın Başbakan Yardımcısı, yine AKP?nin ne kadar demokrat bir parti olduğuna ilişkin örnekler verdiler ama iş kişisel konuşmaların paylaşılmasına gelince, AKP Grubu iki konuşmayı da kendisine almak suretiyle, muhalefet partilerine bu konuşmaların bir tanesini vermemek suretiyle demokrasi anlayışının gerçek yüzünü göstermiştir.
AKP muhalif ses istemiyor, cici, uslu muhalefet istiyor; otursunlar kürsüde, yerlerinde otursunlar, el kaldırsınlar, indirsinler? AKP böyle bir muhalefet istiyor. AKP?nin bu oturumdaki tutumunu milletimizin huzurunda kınıyorum. AKP demokrasiyi istemiyor, AKP totaliter bir rejimi istiyor, seçimler bunun sadece göstermelik kısmıdır.
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
?

 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.