Elâzığ Milletvekilimiz Hamza Yanılmaz?a Allah?tan rahmet diliyorum

22 Mart 2011 Salı
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Nevzat PAKDİL
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Harun TÜFEKCİ (Konya)
---0---

BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 80?inci Birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.

BAŞKAN - Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, bir kısmınızın malumudur, bir kısım arkadaşlarımız duymamışlardır ama Elâzığ Milletvekili Sayın Hamza Yanılmaz bugün itibarıyla Hakk?ın rahmetine kavuşmuştur.
Sayın Yanılmaz?ın aziz hatırası önünde Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
(Saygı duruşunda bulunuldu)
BAŞKAN ? Teşekkür ederim.
?
BAŞKAN ? Teşekkür ederim.
Sayın Hamzaçebi?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Hakk?ın rahmetine kavuşan Elâzığ Milletvekilimiz Hamza Yanılmaz?a Allah?tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna sabır ve başsağlığı diliyorum. Tüm Elazığlıların başı sağ olsun.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN ? Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.
?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.