Esnafın elinde kalan yeni liralar ne olacak?

TRABZON MİLLETVEKİLİ ve CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
YENİ TÜRK LİRASINDAN TÜRK LİRASINA GEÇİŞ
İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

Aşağıda yer alan soruların Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından Anayasa?nın 98?inci ve TBMM İçtüzüğü?nün 96 ve 98?inci maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 01.02.2011

  
         M. Akif HAMZAÇEBİ
         Trabzon Milletvekili

   
31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5083 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Para Birimi Hakkında Kanun" uyarınca, Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralar 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkarılmış; Türk Lirası banknot ve madeni paralar ise 1 Ocak 2006 tarihinde tedavülden kaldırılmıştı.
5083 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde Bakanlar Kurulu, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibarelerini kaldırmaya yetkili kılınmıştı.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı, 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.
Yeni Türk Lirası banknotların ve madeni paraların, 2009 yılı boyunca Türk Lirası banknot ve madeni paralarla birlikte tedavül etmesi ve 2009 yılının sonunda tedavülden kaldırılmasına ilişkin hususlar ise 1211 ve 1264 sayılı Kanunların verdiği yetkiye dayanarak Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nca düzenlenmiş; uygulanacak hükümler de 5 Mayıs 2007 ve 22 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazeteler'de yayımlanmıştır.
22 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ?Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ?in 3üncü maddesi ?(1) 1/1/2010-31/12/2010 tarihleri arasında YTL ve Ykr madeni paralar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerince kabul edilecek ve değiştirilecektir.? şeklindedir. Buna göre 31/12/2010 tarihi itibarıyla Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşların tedavülden kaldırması tamamlanmış olmaktadır.
Bu bağlamda;
1. 31/12/2010 tarihi itibarıyla Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşların tedavülden kaldırmasının kamuoyuna duyurulması konusunda yeterli çalışmanın yapıldığını düşünüyor musunuz?
2. Özellikle şehir merkezleri dışındaki bölgelerde esnafın elinde kalmış olan ve hala kendi aralarında kullanmaya devam ettikleri ?yeni? ibaresi taşıyan madeni paraların değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.