AKP halkın gözüne baka baka, halka yalan söylemektedir

TRABZON MİLLETVEKİLİ VE CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN
BASIN AÇIKLAMASI
(21.1.2011)

Siyasi iktidar Danıştay?ın ALES sınavları konusunda vermiş olduğu kararı gerekçe gösterilerek hem yargı, hem de CHP hedef gösterilmektedir.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz bugün yaptığı açıklamada, ?CHP?nin bir hastalığı var. Kendi kontrolünde, kendi isteği gibi bir yargı ve yargılama süreci istiyor. Yargıya kendisinin müdahale etmesini bir hak gibi görüyor.? diyerek, CHP?yi hedef almıştır.

Yargı sürecinde hiç bir etkisi bulunmayan, iktidar olanaklarını kullanamayan bir Partinin, yargıyı etkiliyormuş gibi halka sunulması, AKP sözcülerinin ne kadar aciz hale düştüklerinin bir göstergesidir. AKP halkın gözüne baka baka, halka yalan söylemektedir.

Yargıyı AKP?leştirecek bir dizi yasal düzenleme TBMM sevk edilmiş, bir kısım düzenlemenin de sevk edilmesi söz konusudur.

AKP?nin ALES konusundaki yargı kararını gerekçe göstererek CHP ve yargıyı hedef almasının bir nedeni de, erkler ayrılığını ortadan kaldıracak olan bu düzenlemelere kamuoyu desteği sağlamaktır. Halkı aldatmaya yönelik bu kirli politik oyunlar artık halk nezdinde karşılık bulmamaktadır. AKP?nin tükenmişliğini belgelemektedir.

Mahkemelerin bağımsızlığını, yargıç güvencesini, erkler ayrılığı ilkelerini içselleştiremeyen, otoriter rejim özentileri, CHP?yi yargıya müdahale etmekle suçlayamaz.

Türkiye?nin seçim sürecine girdiği bu dönemde, halkı yıllardır ezen, sömüren AKP anlayışının bu klasik oyunlarının tutmayacağını kamuoyunun bilgilerine saygılarımla sunarım.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.