Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Genel Kuruldaki Görüşmeleri Sırasında Yaptığı Konuşma

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;  oyumun rengini belli etmek üzere aleyhte söz aldım. Söz alma ihtiyacını duymamın nedeni, Sayın Bakanın tarım sektörüne yönelik desteklemeler konusunda Genel Kurula ve bizi izleyen vatandaşlarımıza vermiş olduğu yanlış bilgidir.
Değerli arkadaşlar, 16 Aralıkta Bütçe Kanun Tasarısı buraya gelecek, Bütçe Kanunu Tasarısı?nda tarımsal destekleri görüşeceğiz, rakamlar oradadır. Dün akşam itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler sona erdi. O görüşmeler sırasında da Tarım Bakanlığı bütçesini görüşürken Sayın Bakana desteklemelerin boyutu hakkında bilgi vermiştim.
? 2009 yılında 2002 yılından daha az bir tarımsal destekleme öngörüyor Hükûmetimiz ve Sayın Tarım Bakanı, burada bununla övünüyor.
Değerli arkadaşlar, 2009 yılı Bütçe Tasarısı?yla tarıma verilen desteklerin tutarı 2008 bütçesinden daha azdır. Gayrisafi yurt içi hasılaya oranı olarak söylemiyorum. Rakamsal olarak 500 milyon YTL düzeyinde daha azdır. Sayın Bakan diyecek ki: 2008 yılında kuraklık vardı, kuraklık desteği ödemesi oldu. O nedenle 2008 yüksektir. Onu da düşelim. 2008?den daha yukarıda değildir 2009?un desteği. Bundan daha önemlisi şudur: Tarımsal desteklere ilişkin olarak Sayın Bakan 2002 yılının rakamını veriyor ?1,868 milyon YTL 2002 yılında destekleme yapıldı, biz şimdi 5,8-5,9?a çıktık.? diyor. Değerli arkadaşlar, bu rakam bir şey ifade etmez. Bu rakam neyle anlamlı olur? Bunu o yılın gayrisafi yurt içi hasılasına oranlarsınız, eğer bu yıl o zaman ondan yüksekse Sayın Bakanı kutlarım ben. Rakam öyle değil; 2002 yılı tarımsal desteklemesinin 2002 yılı gayrisafi yurt içi hasılasına oranı binde 53?tür -yüzde 0,53- çok az. Peki, 2009 yılı kaçtır? Binde 49, 2009 yılında 2002 yılından daha az bir tarımsal destekleme öngörüyor Hükûmetimiz ve Sayın Tarım Bakanı, burada bununla övünüyor.
? Neden demiyorsunuz ki: Fındık üreticisinin 202 milyon YTL alacağı var, beş yıldır ödemiyoruz.
Sayın Bakan, bu rakamları bilenler de var. Bu rakamları bir kenara bırakalım, çiftçi, millet biliyor. Siz, şimdi, 2090 sayılı Kanun?a göre zarar gören çiftçilere yardımdan söz ediyorsunuz. Ben, size, sizden önceki Tarım Bakanına, 2004 yılından bu yana, Karadeniz?deki fındık üreticisinin 2004 yılı nisan-mayısında meydana gelen don afetinden kaynaklanan zarardan alacağını dört yıldır alamadığını ifade ediyorum, 202 milyon YTL?lik alacağı var. Siz bana ?Maliye Bakanı bana para verirse ödeyeceğim.? diyorsunuz, Silifke?deki bir yöresel tarımsal zararından hareketle ?o konuyu inceleyeceğim? diyorsunuz. Neden demiyorsunuz ki: Fındık üreticisinin 202 milyon YTL alacağı var, beş yıldır ödemiyoruz. Mazot desteğini ödemediğiniz, atladığınız yıllar var. 2006 yılında mazot desteği ödediniz mi? Ödemediniz. 2004?te ödediğiniz mazot desteği de 2003 yılı ödemesinin 2004 yılına sarkmış olan kısmıdır. Yani, 2004 yılını da ödemediniz. 2004, 2006?da mazot desteği ödemediniz çiftçiye. Fındık üreticisinin don afetinden kaynaklanan zararını ödemediniz.
? Şimdi ?2090 sayılı Kanun?u ilk defa biz uygulamaya koyduk.? diyorsunuz. Evet, tebrik ediyorum, onu uygulamaya koyup fındık üreticisinin 202 milyon YTL?lik alacağını dört beş yıldır ödemediğiniz için.
Bu vesileyle bunları ifade etme ihtiyacını duydum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.