Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan?a GİSAD Dış Ticaret A.Ş. İle İlgili Soru Önergesi


GİSAD Dış Ticaret A.Ş.?ye ilişkin olarak Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı cevaplandırılması istemiyle 20.02.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı?na tarafımdan aşağıdaki metni içeren bir soru önergesi verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.


M. AKİF HAMZAÇEBİ
TRABZON MİLLETVEKİLİ

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Vergi Dairesinin mükellefi, GİSAD Dış Ticaret A.Ş yaklaşık 200 ortaklı ve 800 civarında üyesi bulunan, 2007 yılında 2.5 milyar USD tutarında ihracat gerçekleştirmiş olan Türkiye?nin en büyük dış ticaret sermaye şirketidir. İstanbul?da faaliyet gösteren, ülkemizde tekstil sektörünün önde gelen imalatçı ihracatçı firmalarından 01 Şubat 2008 tarihinden itibaren edinilen bilgilere göre;
- GİSAD Dış Ticaret A.Ş.nin ortağı ve üye olan şirketlerin ihracattan kaynaklanan yurtdışı alacaklarını bu şirketlerin bilgisi ve onayı olmaksızın, uluslararası faaliyet gösteren yatırım bankası Morgan Stanley Bank International Limited?e teminat göstermek suretiyle yüzlerce milyon USD tutarında kredi almıştır.
- Bu kredi anlaşması gereğince imalatçı-ihracatçı firmaların yurt dışındaki ihracat alacakları Morgan Stanley Bank International Limited?e alacağın temliki suretiyle devredilmiştir.
- Morgan Stanley Bank International Limited, özellikle Avrupa ülkelerinde alıcı firmalara yaptığı tebligatlarla; Türkiye?de GİSAD Dış Ticaret A.Ş. vasıtasıyla gerçekleşen ihracat alacaklarını, alacağın temliki suretiyle devraldığını ve bu alacakların kendisine ödenmesi gerektiğini bildirmiştir.
-  Morgan Stanley Bank International Limited?in temlikname tebliğleri üzerine, yurt dışındaki alıcı şirketler ihracat alacaklarının ödemelerini durdurmuş ve/veya ertelemiştir.
- Ayrıca Morgan Stanley Bank International Limited İstanbul?da Dış Ticaret Vergi Dairesine başvurarak, GİSAD Dış Ticaret A.Ş. lehine doğan KDV iadesi alacaklarının kendisine ödenmesini talep etmiştir.

Bu bilgiler çerçevesinde sorularım şunlardır:

1. GİSAD Dış Ticaret A.Ş gerçekte kendisine ait olmayan ihracat alacaklarını temlik ederek Morgan Stanley Bank International Limited?den kredi almış mıdır?
2. Kredi alındıysa bu kredinin gerçek tutarı ve koşulları nelerdir?
3. GİSAD Dış Ticaret A.Ş kredi sözleşmesinin hükümlerini yerine getirmiş midir? Eğer getirdi ise Banka neden yurt dışındaki ihracat alacaklarına tedbir koyma girişiminde bulunmuştur?
4. GİSAD Dış Ticaret A.Ş benzer yöntemlerle başka kurumlardan kredi almış mıdır? Almış ise tutarı, teminatları ve koşulları nelerdir?
5. Tekstil sektörünün önde gelen ihracatçılarının ihracat alacaklarına yurt dışında tedbir konulmuş mudur? Eğer ihracat alacaklarının ödenmesi durdurulmuş ise ihracatçıların mağduriyeti nasıl giderilecektir?
6. Morgan Stanley Bank International Limited, GİSAD Dış Ticaret A.Ş?nin vergi dairelerinden olan KDV iadesi alacaklarının kendisine ödenmesini talep etmiş midir? Vergi idaresinin bu konudaki tutumu ne olmuştur?
7. Ülkemizde faaliyet gösteren diğer dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret sermaye şirketleri de bu türden krediler almışlar mıdır?
8. GİSAD Dış Ticaret A.Ş, diğer dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret sermaye şirketlerinin denetimleri yapılmakta mıdır? Bu şirketlerin denetimi nasıl, hangi sürelerde yapılmaktadır?
9. Aralık/2008 döneminde ihracat tutarlarının bir önceki döneme kıyasla yaklaşık % 17 oranında azaldığı malumdur. Derin ekonomik krizin getirdiği sıkıntıların yanı sıra bu mağduriyetin bir an önce giderilmemesi halinde, bir taraftan ihracat tutarının daha da azalması ve tekstil gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörde, ilave işsizlik sorununun ortaya çıkması kaçınılmazdır.
Bu nedenle yurt dışındaki ticari, mali ve hukuki temsilcilikler vasıtasıyla gerekli girişimlerde bulunularak ihracat alacaklarının bir an önce tahsili yolunda çalışmaların yapılması düşünülmekte midir?
10. Ayrıca Morgan Stanley Bank International Limited?in GİSAD Dış Ticaret A.Ş?nin KDV iadesi alacaklarına yönelik talepleri reddedilerek gerek vergi dairesi ve gerekse T.C. Ziraat Bankası A.Ş nezdinde gerekli düzenlemeler yapılarak, KDV iadesi alacaklarının imalatçılar lehine ödenmesi yoluna gidilmesi düşünülmekte midir?

 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.