Basın İlan Kurumu Genel Kurulda Yerel Basın 3 Üye İle Temsil Edilecek

25.06.2009 (dün) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu?nda görüşülerek yasalaşan ?Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun? ile Basın İlan Kurumu (BİK) Teşkiline Dair Kanunda değişiklik yapılmaktadır.
Yürürlükteki Kanuna göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu 36 kişiden oluşmaktadır. 36 kişilik Genel Kurulda yerel basını temsil eden sadece bir üye bulunmaktadır. Kanun Tasarısının Komisyon görüşmeleri sırasında yerel basının genel kuruldaki temsilci sayısı 2?ye çıkarılmış ise de bu yeterli değildir. Yerel basının kontenjanının artırılmasının ve temsilcilerin coğrafi bölge esasına dayalı olarak belirlenmesinin doğru olacağını düşüncesiyle Tasarının Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında M. Akif Hamzaçebi ve arkadaşlarının verdiği, tüm partilere mensup milletvekillerinin oyları ile de kabul edilen önerge doğrultusunda Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda yerel basının 3 üye ile temsil edilmesi ve üyelerin farklı bölgelerden olması şartı getirilmiştir.

 
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımla.

        M. Akif HAMZAÇEBİ
        Trabzon Milletvekili

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.