Özel Ağaçlandırma Alanlarında Yapılaşmanın Önü Açılıyor

3194 sayılı İmar Kanununa 24.07.2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunla bir hüküm eklenmiştir. Bu hükme göre ?Hazine?nin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve ağaçlandırılmak üzere izin verilen taşınmazlardan projesine uygun olarak ağaçlandırılanlar, imar planı kararıyla başka amaca ayrılamaz?
 İmar Kanununa eklenen bu hükmün amacı; ülkenin orman varlığının artırılması bağlamında özel ağaçlandırma alanlarının korunması, ağaçlandırma alanlarının imar planı değişiklikleriyle yapılaşmaya açılarak tahrip edilmesini önlemektir. Esasen bu alanlarda ağaçlandırma yapılacak kişilerle Hazine arasında yapılan kiralama sözleşmesine göre Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan projeye uygun olarak ağaçlandırma yapılmakta ve kiralama süresi ağacın ömrüne göre çok uzun yılları (100 yıla, belki 100 yıldan da fazla) kapsayabilmektedir.
 Çevre ve Orman Bakanlığı; 30.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İmar Kanununda 2008 yılında yapılan değişikliğe aykırı olarak özel ağaçlandırma alanlarında yapılaşmanın yolunu açmıştır.
 Yönetmelik değişikliğine göre,
 ?Özel ağaçlandırma sahalarının tamamı veya bir bölümü 6831 sayılı Kanunun 17nci Maddesinde sayılan tesislerin kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarına Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilebilir. Bu durumda özel ağaçlandırma sahibinin tüm giderleri ve zararları adına saha tahsisi yapılan kurum veya kuruluş tarafından özel ağaçlandırma sahibine defaten ödenir.? 
Yönetmelik değişikliği kanun tanımayan, Parlamento?nun iradesini yok sayan, ormanları korumak, ülkenin orman varlığını artırmak gibi bir kaygısı olmayan anlayışın ürünüdür.
 Çevre ve Orman Bakanlığı yönetmelik ile Kanunu uygulamadan kaldırmıştır.
 Bu tavır Hazine ile kişi arasındaki sözleşmeyi bir yönetmelik ile ortadan kaldırmaya cesaret edebilen, hukuk tanımayan bir anlayışın ifadesidir.
 Bir vatandaş olarak özel ağaçlandırma alanlarında yapılaşmanın yolunu açan bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğünün iptali istemiyle 25.06.2009 tarihinde Danıştay?a başvuru yapmış bulunuyorum. 
Kamuoyunu bu konuya destek vermeye çağırıyorum.
Saygılarımla.
         M. Akif HAMZAÇEBİ
        Trabzon Milletvekili

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.