Sn. Veysel Eroğlu Sadece Barajlardan Sorumlu Bakan Gibi Hareket Ediyor

Çevre ve Orman Bakanlığı?nın temel görevleri arasında çevreyi ve ormanları koruma, ülkenin orman varlığını artırma yer almaktadır. Bugüne kadar görevde olan Sn. Bakanların bu konudaki hassasiyeti de bilinmektedir.
Ancak şimdi Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu ile bu anlayış ters yüz edilmektedir. Sayın Bakan bir yandan bir yönetmelik değişikliği ile özel ağaçlandırma alanlarını imara açmakta diğer yandan Hasankeyf?i sular altında bırakacak Ilısu Barajının yapımında ısrar etmektedir.
Ülkenin kültür varlıklarına saygılı bir çevre ve su politikasının Çevre ve Orman Bakanlığının gündeminde olmadığını görmekteyiz. Öyle anlaşılıyor ki, Sayın Bakan için ormanlarımızın ve kültürel varlıklarımızın bir önemi yok.  Sayın Veysel Eroğlu kendisini sadece barajlardan sorumlu bakan olarak görmekte.
 Sayın Bakan, 30.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İmar Kanununa aykırı olarak özel ağaçlandırma alanlarında yapılaşmanın yolunu açmıştır.
 Yönetmelik değişikliği kanun tanımayan, Parlamento?nun iradesini yok sayan, ormanları korumak, ülkenin orman varlığını artırmak gibi bir kaygısı olmayan anlayışın ürünüdür.
 Sayın Bakan, kredi kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve birçok duyarlı sanatçı ve düşün adamı ile kamuoyunun Hasankeyf?i sular altında bırakarak, çevre ve kültürel mirası yok edecek olması nedeniyle karşı çıktığı Ilısu Barajının yapımında da ısrar etmektedir.
Sayın Bakan, DSİ?den sorumlu bakan olarak Ilısu Barajı yapımında ısrarlı olabilir. Ancak aynı zamanda çevreden sorumlu bakan olması onun çevre, orman ve kültür konularında da duyarlı olmasını gerektirir.
Uygulamaları ile kendisini sadece DSİ?den sorumlu bakan gibi gördüğü anlaşılan Sayın Bakanının Çevre ve Orman Bakanlığını bırakarak sadece DSİ?den sorumlu bakan olması daha uygun olacaktır.
Saygılarımla.
         M. Akif HAMZAÇEBİ
        Trabzon Milletvekili

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.