Fındık Üreticisi Artık Daha Fazla Mağdur Edilmemelidir

14.07.09 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker tarafından ?Yeni Fındık Stratejisi?ne ilişkin yapılan açıklamada Türkiye?deki fındık üretim alanı 642 bin hektar olarak ifade edilmiştir. Ancak, Fındık Tanıtım Grubu?nun finansörlüğünde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ?uzaktan algılama sistemi (uydudan)? ile yaptırılan fındık arazilerinin belirlenmesine ilişkin çalışmanın sonucuna göre Türkiye?de 692 bin hektar alanda fındık üretimi yapıldığı belirlenmişti. Açıklamayla 50 bin hektar alan yok sayılmıştır.
Bunun yanı sıra söz konusu açıklamada 406 bin ha ruhsatlı alandaki 209 bin üreticiye ?alan bazlı gelir desteği?, 176 bin ha ruhsatsız alandaki 81 bin üreticiye de ?alternatif ürün desteği? ödemesi yapılacağı bildirilmiştir. Ödeme yapılacağı ifade edilen alan 582 bin ha?dır. Açıklamadaki 642 bin ha alan baz alındığında 60 bin ha alanda yapılan üretim için ne düşünüldüğü belirsizdir.
Uzaktan algılama sistemiyle tespit edilmiş olan 692 bin ha alan baz alındığında ise 110 bin ha alandaki üretimin yok sayıldığı görülmektedir. Buna göre, Türkiye?deki toplam fındık üretim alanının yaklaşık olarak 6?da 1?i yok sayılmaktadır.
Yeni Fındık Stratejisi ile fındık üretimi 406 bin ha alan ile sınırlandırılmak istenmektedir. Bugünkü fındık üretim alanları şüphesiz fazladır. Buna karşın öngörülen 406 bin ha. alan da iç tüketimdeki artış ve yurtdışı talebin seyri dikkate alındığında yetersizdir. Fındık üretim alanlarında 406 ha. alanlık sınırlama yapılırken üreticinin alternatif ürünlere yönelmesi için ?alternatif ürün desteği? öngörülmektedir. Ancak 750m. rakımın üzerinde, eğimi yüzde 6?dan az olan arazilerde yapılacak üretimin çeşitliliğinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında üreticimizin alternatif ürüne yönelmesinin zorluğu da açıktır.
Örneğin Trabzon ve çevresi için ?Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli?ne göre öngörülen alternatif ürün ?çay? iken bazı Batı Karadeniz illerinde ?çay ile birlikte ayçiçeği?dir. Hükümet alternatif ürün tespitini genellemelerle yapmıştır. Bilindiği üzere çay, 750 m. rakımın üzerinde ve iklim nedeniyle de Trabzon?un batısında doğusuna nazaran daha zor yetiştirilmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığında, özellikle Trabzon?da 750 m. rakımın üzerindeki mevcut fındık üretim alanları ya korunmalıdır ya da buralarda alternatif ürün mecbur tutulmamalıdır.
Öte yandan binbir zahmetle ürettiği çayı değil ihraç etmek kaçak çay ile mücadele edilmediği için ülke içinde bile satışında sorun yaşayan çay üreticilerinin sorunlarını çözmeden, dertlerine deva olmadan; fındık üreticilerine fındıklıklarını söktürüp onlardan yeni çay üreticileri yaratmak bugüne kadar gerek don afeti gerekse düşük fiyatlar nedeniyle zaten yıpranmış olan bu insanlarımızı gözden çıkarmakla eş değerdir.
Sağlıklı bir denetim ve kaçak çayla mücadele yokken, üretim alanlarının neredeyse iki katına çıkarılması yersizdir. Hükümet yeni çay üreticileri yaratacağına bir an önce mevcut üreticilerin sorunlarına eğilmelidir.
Yapılan açıklamada fındık üretim ruhsatı olan üreticilere 3 yılda dekar başına toplam 450 TL., ruhsatı olmayan ve fındıklıklarını sökerek alternatif ürün üretimine geçen üreticilere ise 3 yılda dekar başına toplam 600 TL. ödeme yapılacağı ifade edilmektedir. Yani aradaki fark 3 yılda dekar başına sadece 150 TL.dir.  Bu, 176 bin hektar alanda üretim yapan 81 bin üreticinin ağır bir şekilde cezalandırılmasıdır. Bu fark alternatif ürüne geçmek için yeterli değildir.

TMO bu yıl piyasada olmayacak, FİSKOBİRLİK?in de olmayacağı anlaşılmakta; üretici ise emeğinin karşılığının ne olacağını endişeli bir şekilde beklemekte. Şu anda gündemdeki en acil sorun 2009 fiyatının ne olacağıdır.

Bu nedenle Hükümet fındık fiyatının oluşumuna seyirci kalmamalı, piyasaya müdahil olmalıdır. Geçen sene TMO?nun alımlarındaki yavaşlık nedeniyle acil paraya ihtiyacı olan üreticimiz fındığını tüccara maliyetinin altında bir fiyattan satmak zorunda kaldı. Bu sene de açıklanan ürün desteği fiyatın piyasada ciddi şekilde düşmesine neden olacaktır. Fındık üreticisi böyle bir kadere mahkum edilmemelidir.
Her sene gecikmeli olarak açıklanan fiyat ve alım politikaları ile fındık üreticisi şaşkın ve mağdur duruma düşürülmektedir. AKP hükümetleri deneme yanılma yoluyla bir fındık politikası oluşturmaya çalışmaktadır. Türkiye?nin coğrafi ve sosyo-ekonomik gerçeklerine uygun, istikrarlı bir ?fındık/alternatif ürün politikası? ortaya koyamayan AKP fındık üreticisini her geçen gün derinleşen bir çıkmaza sürüklemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
        M. Akif HAMZAÇEBİ
        Trabzon Milletvekili

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.