Şam yönetimini göndermek gibi bir hedefe kilitlenmiş olan Türkiye, Suriye’deki savaşın tarafı olmuştur

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 11.05.2022 Birleşim: 89 Ham Tutanak Sayfası:-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepiniz biliyorsunuz ki hatibin yapmış olduğu sataşmadır. Cümleleri biraz daha açıklamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin sığınmacılarla ilgili raporundan söz etti, sığınmacılarla ilgili raporda sığınmacıların Türkiye'de kalması yönünde bir değerlendirme yapıldığı şeklinde bir açıklama yaptı. O raporu iyi okumamış bu arkadaşımız. O raporda böyle bir ifade yok.

BAŞKAN - Bu sataşma değil ama.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir saniye, devam edeyim, sözümü kesmeyin Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - O raporda böyle bir ifade yok, tam tersine sığınmacılarla ilgili kapsamlı bir program çerçevesinde bunların geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik ifadeler vardır.

İkincisi, hatip konuşmasında diyor ki rapora atıfla: "Efendim, siyasi görüşleri nedeniyle hiç kimse memleketine geri gönderilmemeli."

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Evet, bunun konumuzla herhangi bir ilgisi yok. Bu kişiler, Suriye'den gelen milyonlarca kişi siyasi görüşleri nedeniyle değil, Suriye'deki iç savaş nedeniyle, Suriye'de Türkiye'nin de bir şekilde müdahil olduğu, tarafı olduğu iç savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçmışlardır.

Üçüncüsü, sayın hatip diyor ki: "Terminolojiye hâkim olun." ama konuşmasını göçmen kelimeleriyle bitirdi. Onlar göçmen değil Sayın Hatip, sığınmacı.

Sayın hatip 1945 yılına giderek Cumhuriyet Halk Partisinin konuya ilişkin yaklaşımlarını değerlendirerek "Aras suyuyla bile yüzünü yıkasa Cumhuriyet Halk Partisi geçmişini temizleyemez." dedi. Bunların hepsi sataşmadır Sayın Başkan.

BAŞKAN - Buyurun kürsüye, buyurun kürsüden... Sataşma kısmı burasıydı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yani bu kadar uğraştırmaya gerek var mıydı?

Tutanak Metni:

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Bu kadar uğraştırmaya gerek yoktu, sataşma olduğu açık.
    Sayın hatibe tavsiye ediyorum, o raporu bir daha okuyun. Sayın Genel Başkanımızın dün paylaşmış olduğu ve 2015 yılından bu yana sığınmacılarla ilgili çeşitli tarihlerde yapmış olduğu "Onlar geri dönsün, onları usulüne uygun bir şekilde ülkelerine geri göndereceğiz." açıklamalarını kapsayan "tweet"ini de videosunu da izlesin. Bunların adı sığınmacıdır değerli hatip, göçmen değildir "göçmen" diyorsunuz, bunlar sığınmacıdır. Bu insanlar, milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye ülkesindeki iç savaş nedeniyle gelmiştir ve bu iç savaşı tetikleyen ülkelerin başında Sayın Tayyip Erdoğan'ın yönettiği bu devlet gelmektedir, bu Hükûmet gelmektedir.
    SALİH CORA (Trabzon) - Ya, bırak!
    MEHMET UĞUR GÖKGÖZ (Isparta) - Böyle bir şey yok.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hepiniz biliyorsunuz.
    Bakın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşmasını açıp okuyun.
    Siz, o tarihte yoktunuz herhâlde.
    MEHMET UĞUR GÖKGÖZ (Isparta) - Ben İl Başkanıydım.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Açıp okuyun, tutanaklarda var. Ertesi gün, ben burada, bu kürsüde konuştum. Sayın Erdoğan "Şam yönetiminin gönderilmesi öncelikli hedefimizdir." diyor, 1 Ekim 2014, açın bakın tutanaklara. Siz neden bahsediyorsunuz? Şam yönetimini göndermek gibi bir hedefe kilitlenmiş olan Türkiye, Suriye'deki savaşın tarafı olmuştur, silah göndermiştir, mühimmat göndermiştir, IŞİD gerekçesini kullanmıştır. IŞİD'le mücadelesi yıllar sonradır, başlangıçta IŞİD'i hoş görmüştür.
    SALİH CORA (Trabzon) - Hoş görenlerle aynı masada oturuyorsunuz.
    YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - İftiraya bak ya! İftiraya bak!
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, bu arkadaşlarımız diyor ki: "Türkiye'deki Suriyelileri göndermeyeceğiz." Arkadaşlar, bakın, bunların ucuz emek olması bizim sanayimiz için büyük bir tehlikedir. Bir ekonomide hangi üretim faktörü bollaşıyorsa ona yönelik üretim artar.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Evet, bitiriyorum cümleleri.
    Düşük teknolojili sanayiler gelişir, bunlar ülke için yarar değil, zarardır.
    Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Tutanak Metni:

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Biz Suriye'de barışı tesis edeceğiz, ondan sonra sığınmacıları kendi gönül rızalarıyla ülkelerine dönmeye ikna edeceğiz ve o şekilde dönecekler, siz kavramları karıştırıyorsunuz.
    ATAY USLU (Antalya) - Kemal Bey öyle söylemiyor.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Biraz önceki açıklamanızda bir şey vardı, onu eksik bıraktım, onu da tamamlayayım. "Sayın Kılıçdaroğlu 'kaçak sığınmacı' dedi." diyorsunuz.
    ATAY USLU (Antalya) - Evet.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Birkaç gün önce gazetelerde bir haber vardı, "Beyoğlu'nda 150 civarında kaçak sığınmacı yakalandı, ülkelerine geri gönderilmek üzere."
    ATAY USLU (Antalya) - "Kaçak göçmen"le "kaçak sığınmacı"yı karıştırmayın lütfen. Sığınmacının kaçağı olmaz. Göçmen düzensizdir.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Kaçak sığınmacı nasıl girdi bunlar Türkiye'ye? Bakın, Türkiye'yi, sınırları yol geçen hanına çevirdiniz ve insanlar ellerini, kollarını sallayarak giriyorlar.
    ATAY USLU (Antalya) - Düzensiz göçmenle mücadele ediyoruz, sınırlarımızı da tutuyoruz. Türkiye sınırlarını tutuyor.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Aslında onlar sizin müsamahanızla, sizin bilginiz dâhilinde, iktidarın bilgisi dâhilinde giriyor.