TBMM’nin çalışma programını düzenliyorsunuz ama verdiğiniz bir sözü bile yerine getirmiyorsunuz

Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 22.02.2022 Birleşim: 56 Ham Tutanak Sayfası:138-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
    AK PARTİ grup önerisi bugünden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun çalışma programını düzenliyor, bu çerçevede birtakım tekliflerin görüşülmesini öne alıyor. Baktım, daha çok uluslararası anlaşmaların öne alınması söz konusu. Buradan hem AK PARTİ Grubuna hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar, iktidarın yapmış olduğu, açıklamış olduğu programlar, projeler acaba AK PARTİ Grubunun gündeminde yok mu? Baktım, Sayın Cumhurbaşkanı 19 Ocak 2022 tarihinde "Muhtarların maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız." açıklamasını yapmış. Tarih 19 Ocak. Şubat bitiyor arkadaşlar, marta gireceğiz, AK PARTİ grup önerisinde ben muhtarların maaşlarının arttırılmasıyla ilgili bir kanun teklifinin gündeme alındığını görmüyorum.
    Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun muhtarlık kanun taslağı, teklifi daha doğrusu, buraya İç Tüzük'ün 37'nci maddesi vasıtasıyla getirildi. Muhtarlık kurumunu -köy ve mahalle muhtarlıkları dâhil- yeni baştan düzenleyen, doksan sekiz yıllık 424 sayılı Köy Kanunu'nun yerine gelmek üzere buraya getirildi. Burada muhtar maaşları da vardı, muhtar maaşları orada gösterge rakamı 22000'e çıkarılmak suretiyle 5.179 liraya çıkarılması öngörülüyordu. İktidar partisinin oylarıyla bu teklif reddedildi. Bu defa Grup Başkan Vekillerimiz, madem o teklifi reddettiniz, hiç değilse Cumhurbaşkanının vermiş olduğu sözün gereğini yerine getirmek üzere bir kanun teklifi verdiler. Muhtarlık maaşları asgari ücretten az olamaz. 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası'nda değişiklik öngörüyor.
    Sevgili arkadaşlar, değerli milletvekilleri; bakın, ilgili yasa, bu, 2108 sayılı Yasa der ki: "14750 gösterge rakamı memur maaş katsayısıyla çarpılmak suretiyle muhtar maaşı hesaplanır." Ocak ayında muhtarların maaş hesabına yatan rakam 3.446 lira. E, Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? 4.253 liraya yükselteceğiz. Nerede bu?
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şubat geliyor, şubat bitiyor.
    BAŞKAN - Buyurunuz Sayın Başkan.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Tam 50 bin muhtar bu düzenlemeyi bekliyor. Mesele sadece maaş meselesi değil, muhtarlık kurumuna itibar kazandırmamız lazım arkadaşlar. Muhtarlık kurumu ne kadar itibarlı olursa, ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur; demokrasi muhtarlıklardan başlıyor.
    Bir şey söylemek istiyorum... Değerli milletvekilleri, geçen sene mayıs ayında Sayın Erdoğan reform programı açıkladı, tam 157 eylem planı var orada; saydım, 87 tanesinin gereğini yerine getirmemişsiniz. Bir tanesi, bunlardan bir tanesi neydi biliyor musunuz? Artık hiçbir kamu görevlisi birden fazla ek görev yapamayacak, birden fazla ballı maaşı alamayacak yani bir ballı maaşı yine alacak da diğerlerini alamayacak; onu getirmiyorsunuz, "O ballı maaşlara devam." diyorsunuz.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama muhtardan asgari ücreti esirgiyorsunuz.
    BAŞKAN - Tamamlayalım lütfen.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teşekkür ediyorum.
    Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

 

Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 22.02.2022 Birleşim: 56 Ham Tutanak Sayfası:143-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Akbaşoğlu'na açıklaması için teşekkür ediyorum ancak benim biraz önce kürsüde yapmış olduğum eleştirinin ve sormuş olduğum soruların cevabını kendisinden alabilmiş değilim. Sayın Erdoğan 19 Ocakta "Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız, gönlüm buna razı değil." dedi; asgari ücretten daha az maaş almalarına razı değil. Sayın Akbaşoğlu, ben size soruyorum: Ne zaman getireceksiniz? Önümüzdeki hafta mı, yarın mı, öbür gün mü? Lütfen, daha net bir cevap verirseniz memnun olurum.