Bandrol basım işi ihalesinde oluşan Hazine zararı ve yandaş firmaya sağlanan haksız kazanç hakkında

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 12.01.2022 Birleşim: 45 Ham Tutanak Sayfası:109-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    CHP GRUBU ADINA MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
    Hazine ve Maliye Bakanlığı sigara ve diğer tütün mamulleri ile alkollü içkilerde vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bu ürünlere bandrol yapıştırılması zorunluluğunu getirmiştir. Bu zorunluluk çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Ürün İzleme Sistemi'ni kurmak üzere rekabete açık bir ihale düzenlemiştir. 2014-2019 yıllarını kapsayan bu ihaleyi "Sicpa Assan AŞ" isimli bir şirket kazanmıştır, İtalyan Sicpa ve Türk Assan şirketinin kurmuş olduğu yeni bir anonim şirket. Daha sonra, Assan, bu gruptan ayrılıyor ve Sicpa AŞ, bu bandrol basım ve dağıtım işini üstlenerek işi yapmaya devam ediyor.
    2019 yılı geldiğinde, beş yıllık ihale dönemi sona eriyor ve 2020-2025 yıllarını kapsamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı yeni bir ihaleye çıkıyor. İhale tarihi olarak 19 Kasım 2019 belirleniyor ancak o günlerde bu ihale, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün "Bu işi ben yapacağım." talebi üzerine iptal ediliyor; aslında, teklifler alınmış, sonuçlandırılması gerekirken ihale iptal ediliyor. Gerekçe: "Bu iş, vergi güvenliği işi çok önemlidir, bunu özel sektör yapmamalı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yapmalı." Bu gerekçeyle iptal ediliyor, Darphane ve Damga Matbaası bu işi üstlenecek. İptal edildikten sonra Ocak 2020'de Gelir İdaresi Başkanlığı ile Darphane Genel Müdürlüğü protokol yapıyor, iş Darphaneye bırakılıyor. Bundan sonraki gelişmeler ilginç. 18 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı olarak Resmî Gazete'de bir karar yayınlanıyor, sadece bu işe yönelik olarak. Bandrol basım ve dağıtım işini Darphane Genel Müdürlüğü yapacaktır, ilan yapmadan yapacaktır, rekabete gerek yok, pazarlık usulü veya doğrudan temin usulüyle... Rekabet yok, özel sektöre yaptıracak. E, hani vergi güvenliği vardı, bunu Darphanenin kendisi yapacaktı, Gelir İdaresi Başkanlığı bunu zaten gayet düzgün yapıyordu? Peki, devamını izleyelim. Amaç, bunu yandaş bir şirkete vermek. Sonrası daha vahim tabii, sadece o kadarla sınırlı değil. 29 Mayıs 2020 tarihinde "DNS" diye bir şirket kuruluyor. DNS, bu isme dikkat edin. Sahibi -tek sahibi var- Halil İbrahim Danışmaz. AK PARTİ'yi seçimlerde desteklemek üzere kurulmuş olan Her Şey Türkiye İçin Platformu'nun Başkanı; zamanın, dönemin Hazine ve Maliye Bakanının yani Darphanenin bağlı olduğu Bakanın da yakın arkadaşı olduğu ifade ediliyor. Sonra, 15 Eylül 2020 tarihinde bandrol ücretleri birden yüzde 100 ila yüzde 400 oranında artırılıyor çünkü bandroller şirketlere satılıyor, sigara şirketlerine, alkol üreten şirketlere; ücretler artırılıyor. İşi eylül ayında DNS şirketi alıyor. Peki, kaça alıyor? 400 milyon liraya. Peki, bu işi daha önce Sicpa şirketi Gelir İdaresi Başkanlığına kaç liraya yapıyordu? 185 milyon liraya yapıyordu değerli milletvekilleri. DNS şirketine 400 milyon liraya ihale ediliyor. DNS bu işi kime yaptırıyor? Sicpa'ya yaptırmaya devam ediyor. 2021 yılı için bu bedel tutarı 185 milyon liradır yani DNS şirketi Darphaneden 400 milyon lirayı alıyor, 185 milyonunu Sicpa'ya veriyor, hâlen işi Sicpa yapmaya devam ediyor; 215 milyon lira kemiksiz, kılçıksız kazanç. Bu gayrimeşru kazancı bu şirkete sağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü'dür. (CHP sıralarından alkışlar) Bu gayrimeşru kazancın, yasa dışı kazancın altyapısını oluşturmak üzere Cumhurbaşkanı kararı Resmî Gazete'de yayınlanmıştır, iddia ediyorum. Şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati'yi de göreve davet ediyorum. Devletin kasasından açıkça her yıl için 215 milyon lira ödeme yapılmaktadır; yasa dışı bir şekilde DNS şirketinin sahibine gayrimeşru bu kazancı sağlayabilmek için.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Buyurunuz efendim.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sonra, iz kaybettirilmek için bu iş bir başka şirkete devredildi. Şimdi, bir başka şirket var devrede ama bu işi hâlâ İtalyan Sicpa şirketi 185 milyon liraya yapmaya devam ediyor. Bu sigara ve tütün üreten şirketler. Alkollü içki üreten şirketlerden 500 milyon lira toplanıyor, tahsil ediliyor; 100 milyon lirası darphaneye kalıyor, 400 milyon lira bu DNS şirketine ödeniyor -şimdi yeni şirkete- o da 185 milyon liraya İtalyan Sicpa'ya bu işi yaptırıyor. 215 milyon yasa dışı kazanç devletin gücüyle, Bakanın gücüyle, Darphane Genel Müdürünün gücüyle bu şirketlere sağlanıyor.
    Sayın Nebati'yi göreve çağırıyorum, AK PARTİ Grubunu da Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konuda hassasiyete davet ediyorum.
    Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Dönem: 27 Yasama Yılı: 5 Tarih: 12.01.2022 Birleşim: 45 Ham Tutanak Sayfası:125-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Çelebi, bu konuşma fırsatını bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
    Bakın, bu konuda soru önergeleri verdim, Sayın Berat Albayrak Bakanken verdim, aylarca bana cevap vermedi, sonra Bakanlığı sona erdi, gitti. Sayın Lütfi Elvan'ın Bakanlığı döneminde verdim, son günlerine denk geldi, cevap veremedi, ayrıldı. Şimdi, Sayın Nebati'ye de verdim aynı soru önergesini. Araştırma önergesini okursanız, soru önergelerime cevap verilmemiş olması, bu, Meclis araştırma önergesinin temel gerekçesini oluşturmaktadır diyorum burada, arkadaşlarımızla birlikte bunu söylüyoruz.
    Sayın Çelebi, ben sizden şunu beklerdim... Şimdi, "iftira" diyorsunuz da ben iddia ediyorum: Daha önce 185 milyon liraya İtalyan SICPA şirketine yaptırılan iş, o yandaş dediğim, Halil İbrahim Danışmaz'ın sahibi olduğu DNS şirketine 400 milyon liraya yaptırılmak üzere sözleşme imzalanıyor. Kendisine 400 milyon lira ödeniyor, DNS şirketi de bunu 185 milyon liraya gene İtalyan SICPA şirketine yaptırmaya devam ediyor. 215 milyon lira kamu gücüyle, Bakan gücüyle, genel müdür gücüyle o şirkete menfaat sağlanıyor, hazine zararı. Sayın Çelebi, size sataşıyorum, çıkın deyin ki: Böyle bir zarar yok. Kabul edin bu araştırma önergesini, araştıralım. Milyonlarca tütün üreticisinin hakkıdır bu, vatandaşın hakkıdır, yetim hakkıdır. (CHP sıralarından alkışlar) Tam bir soygundur bu, değerli milletvekilleri. Boşu boşuna buraya çıkıp zamanınızı almam, bugüne kadar da Maliye Bakanlarının başarılı olmasını özellikle istemişimdir, kendi Bakanlığım olarak görürüm.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, ilave süre alabilir miyim acaba?
    BAŞKAN - Buyurunuz efendim.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, Hazine ve Maliye Bakanlığı benim eski Bakanlığımdır, yıllarımı geçirmişimdir. Ben Hazine ve Maliye Bakanlarının olumlu işlerini görmek isterim, onlara komisyonda yardımcı olmak isterim, burada yardımcı olmak isterim, yasaları daha mükemmel yapalım isterim; genel olarak muhalefet anlayışımız da budur. Bu konuda bir zarar var, devlet kasıtlı bir şekilde zarara uğratılmaktadır. Bakanın doğrudan sorumluluğu vardır, iddia ediyorum. Bu önerge üstü kapatılıp buradan reddedilerek geçiştirilebilecek bir şey değildir. Bunu burada reddettiğiniz an AK PARTİ iktidarının çürümüşlüğünü tescil etmiş olacaksınız, tavsiye etmiyorum.
    Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)