Türkiye İlk Defa Bir ?Bütçe Krizi? İle Karşı Karşıya Kalmıştır


TÜRKİYE İLK DEFA BİR ?BÜTÇE KRİZİ? İLE KARŞI KARŞIYA KALMIŞTIR!!!
2010 BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HENÜZ BAŞLATILMADI!!!
BÜTÇE ÖDENEK VE GELİR TAVANLARI SAPTANAMIYOR!!!
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU HÜKÜMLERİ
RAFA KALDIRILDI!!!

2009 YILI BÜTÇE AÇIĞI 75 MİLYAR TL?YE GÖRE AYARLANIYOR???
2009 YILI BÜTÇE RAKAMLARININ REVİZESİ GEREKİYOR!!!!
  2009 yılı bütçesi için belirlenen GSYH büyüme hedef rakamı % 4 olarak belirlenmesine rağmen, bu rakam Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP)da %-3.6, IMF tarafından %-5.1, OECD verilerine göre %-5.5 olarak öngörülüp revize edilmesine karşın henüz resmen revize edilmemiştir. Ekonomiden sorumlu bazı bakanlar ve bürokratlar 2009 yılında GSYH?daki daralmanın % 5 civarında olacağını belirtmelerine rağmen bu durum resmiyet kazanmamış, küçülme rakamları henüz resmen itiraf edilmemiştir. 2010 için sağlıklı bir bütçe hazırlığı için öncelikle 2009 yılı bütçe hedeflerinin resmi olarak revize edilmesi gerekmektedir. Ancak küçülme oranı öngörülerinin kabul edilmemesindeki inat, revizeyi engellediği gibi 2010 yılı bütçe hazırlıklarını da engellemektedir.
% 700?lük SAPMA!!!
2009 YILI BÜTÇE AÇIĞI RAKAMININ 75 MİLYAR TL?YE ULAŞMASI BEKLENİYOR!!!
2009 yılı bütçesinde başlangıçta 10.3 Milyar TL. olarak öngörülen bütçe açığı 14 Nisan 2009?da açıklanan KEP?la 48 milyar TL. olarak revize edildi. Daha sonra bir torba yasa ile hükümet borçlanma yetkisini beş kat artırarak 14.8 Milyar TL?den yaklaşık 75 Milyar TL?ye çıkardı. Ancak son gelişmeler önlem alınmadığı takdirde bütçe açığının 75 Milyar TL?ye ulaşacağını göstermektedir. Bu durum başlangıca göre bütçe dengesinde % 700?lük sapma demektir.
Son dönemde yapılan akaryakıttaki ÖTV ve bazı sektörlerde KDV oranlarındaki artışlarla bu açığın makul düzeylere indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
BORSA ENDEKSİNDEKİ ARTIŞ, FAİZ VE DÖVİZ KURUNDAKİ DÜŞÜŞLER YANILTICI!!!
Türkiye?de yine son dönemde ekonomik durumla ilgili değerlendirmeler faiz, borsa, döviz üçgenine endeksli olarak yapılıyor. Ancak GSYH?daki küçülme rakamları gerçek iken sadece borsa endeksindeki artışlara ve döviz kurundaki düşüşe dayalı olarak yapılan, resmi olarak %14.8 civarına ulaşan işsizlik rakamlarını, nominal ücretlerdeki düşüşü bile gözardı eden değerlendirmeler ve krizi hafif gösteren yorumların ekonominin gerçek durumu ile hiçbir ilgisi yoktur.


2010 YILI BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAŞLATILAMADI!!!
Hükümet makro ekonomik büyüklükleri henüz belirleyemediğinden 2009 yılının Ağustos ayının ilk haftasına girilmiş olmasına rağmen 2010 yılının Bütçe Hazırlık Çalışmalarını bile başlatamamıştır.
ORTA VADELİ PROGRAM ve
ORTA VADELİ MALİ PLAN HENÜZ ORTADA YOK!!!
 Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma süreci Bakanlar Kurulunun her yıl mayıs ayı sonuna kadar toplanarak makro ekonomik göstergeleri kapsayan ?Orta Vadeli Programı (OVP)? kabul etmesiyle başlar. OVP ile uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin gider ve gelir tahminleri ile birlikte hedef açık, borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ?Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)?ın da haziran ayının onbeşine kadar Yüksek Planlama Kurulu  (YPK) tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. OVP?nin mayıs ayı sonuna kadar OVMP?nin ise haziran ayı sonuna kadar Resmi Gazetede yayımlanması gerekmektedir. Ağustos ayının ilk haftasına girmiş olmamıza rağmen ortada ne OVP ne OVMP var. Bu nedenle kamu kuruluşlarına bütçe ödenek tavanı da verilemiyor.

BÜTÇE ÇAĞRISI YAPILMADI!!!
BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ YAYIMLANMADI!!!
YATIRIM GENELGESİ ÇIKARILMADI!!!
YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ YAYIMLANMADI!!!
TÜRKİYE İLK DEFA BİR ?BÜTÇE KRİZİ? İLE KARŞI KARŞIYADIR!!!
Bütün bunların sonucunda 2010 yılı Bütçesi ile ilgili olarak 5018 sayılı Kanun gereğince Haziran ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından yayımlanması gereken  ?Bütçe Hazırlama Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi? ve ?Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi? de yaklaşık bir ayı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen yayımlanmamıştır. 2008 yılında OVP ve bütçe çağrısı gecikmiş olmasına rağmen 8 Temmuz 2008 tarihinde yayımlanmıştır.
BÜTÇE HAZIRLIK TAKVİMİ İLE İLGİLİ OLARAK 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNU HÜKÜMLERİ RAFA KALDIRILMIŞTIR!!!
Hükümetin 2010 yılına ait makro hedeflerini saptayamadığı için 2010 yılı için sıkışık ve yürürlükteki yasalara aykırı bir bütçeleme takvimi izleyeceği anlaşılmaktadır. Bu durumun ülkemizi daha derin bir ekonomik krize sürüklemesinden endişe duyuyorum.
OVP ve OVMP?ın süratle ilan edilmesi yanında IMF ile olan ilişki netleştirilerek en az üç yılı kapsayan bir ekonomik program açıklanmalıdır.

        M. Akif HAMZAÇEBİ
        Trabzon Milletvekili

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.