Türkiye Varlık Fonunun 2019 Yılı Mali Tabloları Ve Faaliyetleri İle İlgili Denetim Raporları

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

27.01.2021 tarihli PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Değerli milletvekilleri, Varlık Fonunun çok değerli yöneticileri, gizlilikle ilgili konuda görüşümü açıklamak istiyorum. Sayın Başkan bir açıklama yaptı ama hemen baştan ifade edeyim, Sayın Başkanın açıklamaları bence doğruyu göstermiyor. İyi niyetli bir açıklama yaptı, yapıcı olmak istedi ama bu, Komisyonun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetki alanına idarenin müdahale etmesi sonucunu yaratabilecek olan bir yol olur eğer bu yola gidilirse.
    Gizlilik, devletin kendi iç yazışmalarında uyguladığı bir kuraldır. Kimi yazışmalar hizmete özeldir kimi yazışmalar gizlidir. Bunun gizli olup olmayacağına, özel olup olmayacağına veya kamuya açık olup olmayacağına o yazıları, raporları düzenleyen birimler karar verir. Bu, devletin tamamen kendi iç yazışmasıdır. Devlet Denetleme Kurulu, denetim sonucunda düzenlemiş olduğu rapora "gizli" ibaresini koyabilir, hiçbir yanlışlık görmüyorum. Cumhurbaşkanlığı içerisinde bu yazışma, bu rapor gizlidir; makama sunulur, makam bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ettiği andan itibaren bunun gizlilik özelliği kalkar. Bizi bağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü'dür. İç Tüzük'te hangi hâllerde gizli oturum yapılacağı yazılıdır, herhâlde değişmemiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde belli görüşmeler gizlilik kararı alınarak yapılır. Örneğin Millî İstihbarat Başkanlığının bütçesi ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine ilişkin görüşmeler gizlilikle yapılır. Genel Kurulda hangi hâllerde görüşmelerin gizli yapılacağına İç Tüzük çerçevesinde Genel Kurul karar verir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin gizlilik konusunda uyacağı kuralları İç Tüzük'ün da dâhil olmuş olduğu Parlamento hukuku, Parlamento kuralları belirler. Bunun dışında, Devlet Denetleme Kurulunun kendi raporuna "gizli" ibaresi yazmış olması Türkiye Büyük Millet Meclisini bağlamaz, ta ki Plan ve Bütçe Komisyonu "Bu oturumu gizlilikle yapalım," dediği ana kadar, böyle bir şeyi önermiyorum. Gizlilik kararı alınırsa buradaki bilgiler, raporlar paylaşılamaz. Alınmadığı sürece raporun gizli olması bir şeyi ifade etmez, Sayın Cumhurbaşkanı da bu raporu buraya göndermek suretiyle aslında yasanın da gereğini yerine getirmek suretiyle bunun tartışılmasını istemiş. Buradaki rapor, buradaki belgeler burada konuşulabilir, her şekilde basınla paylaşılabilir, Genel Kurulda konuşulabilir. Varsayalım ki bu raporu alıp Genel Kurulda kürsüden bir arkadaşımız okudu. Bunda bir sakınca olabilir mi? Olmaz.
    Görüşüm budur, ben bir sakınca görmüyorum efendim.
    Teşekkür ederim.

TUTANAK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

27.01.2021 tarihli PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:

    M. AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Kısa bir ilave yapmak istiyorum. Bu konuda milletvekili arkadaşlarımızın tereddüt etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yasanın vermiş olduğu bir yetkiyi kullanan arkadaşlarımızın rapordaki "gizli" ibaresine hiç takılmaması lazım. Bu yetkide tereddüt etmek, Başkandan bir yol çizmesini, yol tarif etmesini beklemek son derece yanlış.
    BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Teşekkür ediyorum. Doğru, aynen ben de bunu ifade etmek istiyorum. Bunun mercisi ben değilim.
    M. AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir örnek vermek istiyorum size: Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Anayasa değişikliği Anayasa Komisyonunda görüşülürken Komisyon Başkanı Sayın Mustafa Şentop tutanaklara özellikle geçirilmek kaydıyla bir değerlendirme yapıyor, "İleride uygulayıcılara yol göstermek üzere" diyor ve bunu aynen söylüyor: "Bu madde, orada öngörülen tarih itibarıyla var olan dokunulmazlık dosyalarıyla ilgilidir. Dönem sona erip kişi yeniden milletvekili olursa yeniden dokunulmazlık kazanır. Yeniden dokunulmazlık kazandığı andan itibaren bu maddeyle kaldırılan dokunulmazlık da ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla, yargılamak için yeniden Meclisin o milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırması gerekir." Buna rağmen, mahkeme Sayın Enis Berberoğlu hakkında Sayın Şentop'un açıklamasına katılmadı, onu tekzip eden bir uygulamaya gitti. Yani Başkandan güvence vermesini beklemeyi son derece yanlış buluyorum, son derece yanlış.
    BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
    M. AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Yetki Komisyonundur, Genel Kurulundur.
    BAŞKAN CEVDET YILMAZ - Bütün hepimiz milletvekiliyiz, hepimizin de milletvekili olarak yetkilerimiz var, onları da kullanacağız.
    M. AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Elbette, elbette; yasa denetim görevini vermiştir, milletvekili denetimini yapar.
    Teşekkür ediyorum.