Teşvik Yasasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına Sunulmuştur

2007 yılının ikinci yarısında ABD?de ortaya çıkan ve 2008 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren bütün ekonomileri etkisi altına alan ?küresel ekonomik kriz?, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları nedeniyle ülkemizde daha derinden hissedilmiştir. Küresel kriz yüksek cari işlemler açığı, düşük tasarruf oranı, değerli TL. ve bunun rekabet gücünde yarattığı kayıp gibi yapısal sorunlar nedeniyle ekonomimizde büyük bir daralmaya ve çok yüksek seviyede işsizliğe yol açmıştır.
Nitekim 149 gelişmekte olan ekonomi içinde Türkiye; 2002 yılının sonunda en hızlı büyüyen 29. ülkeyken 2007 yılında aynı ülkeler içinde Türkiye 100. sıraya gerilemiştir. 2009 yılında ise Türkiye?nin 136. sırada yer alması beklenmektedir. 2007 yılının sonlarında yüzde 5,5 olarak öngörülen 2008 yılı Milli Gelir büyüme oranı yüzde 0,9 olarak gerçekleşmiştir. Krizin etkisinin daha sarsıcı olarak hissedildiği 2009 yılında ise Milli Gelirde büyüme değil, yüzde 6 oranında küçülme yaşanmıştır. İşsizlik oranı 2007 yılında yüzde 10,3 iken, Temmuz 2008?de 9,9?a, 2008 yılı sonunda yüzde 11?e, Temmuz 2009 itibarıyla da yüzde 12,8?e yükselmiştir.
Milli Gelirdeki daralma ve işsizlik oranındaki olağanüstü yükselişe paralel olarak işletmelerin sermaye yapıları bozulmuş, birçok işletme kapanmıştır. İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi daralan dünya ticaret hacminin de etkisiyle oldukça zorlaşmıştır.
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla getirilmiş olan teşvikler ise krizin olmadığı bir ekonomik konjonktüre göre tasarlanmıştır. Bu nedenle yaşanan ekonomik krize paralel olarak anılan Yasada gerekli değişikliklerin yapılması bir ihtiyaçtır. Nitekim Anılan Yasada öngörülen teşvik uygulama süreleri 18/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla bir yıl uzatılmıştır. Uzatılan süre 31/12/2009 tarihinde sona ermektedir. Aynı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak ?İndirimli Kurumlar Vergisi? adı altında yeni teşvik modeli yürürlüğe girmişse de işletmelerimiz halen krizin olumsuz etkilerini yaşamaktadırlar. Ayrıca yeni teşvik modeli bundan sonraki yatırımları kapsamına almaktadır. Buradaki sorun ise mevcut işletmelerin varlığını devam ettirebilmesidir.
Bu bağlamda ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla tarafımdan 22.10.2009 (bugün) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 5084 sayılı Yasada yatırımlara uygulanan teşvik sürelerinin bir yıl daha uzatılması ile 31/12/2008 ve 31/12/2009 tarihlerine kadar tamamlanması öngörülmüş ancak kriz nedeniyle tamamlanamamış yatırımların tamamlanarak teşvik kapsamına girmelerine olanak verecek düzenleme öngören bir Kanun Teklifi verilmiştir.

        M. Akif HAMZAÇEBİ
        Trabzon Milletvekili

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.