RTÜK ve Başbakanlık?ın 2010 Yılı Bütçe Tasarıları Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

RTÜK ile BAŞBAKANLIK?IN
2010 BÜTÇE KANUNU TASARILARI ÜZERİNDE PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONUNDA YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

? Vatandaşın omzunda fazladan yük var
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, radyo ve televizyonların reklam gelirlerinden yüzde 5 oranında almış olduğu bir pay var. Bu, RTÜK?ün gelirleri içerisinde yer alıyor. 
Yüzde 5?lik oran, olağanüstü yüksek bir orandır. Yani cironun yüzde 5?ini radyo ve televizyon şirketleri RTÜK?e veriyor. Tabii ki RTÜK düzenleyici, denetleyici kurul. Sektörden bağımsız olacak, hükûmetten bağımsız olacak, kendi özel kaynaklarının olması gerekir. Bütçeye, bizim merkezî yönetim bütçesinden ödenek alan bir kurum konumunda olmaması gerekir. Ancak RTÜK?ün gelirlerine baktığımda, RTÜK gelirlerinin oldukça fazla olduğunu görüyorum. Yani bu yüzde 5?lik hasılatları harcayamıyor kendisi. Bakın, 2007 yılında sadece hazineye 16,5 milyon TL aktarmış durumda. Bu rakam 2008?de 31,8 milyon TL, 2009?un ilk dokuz ayında da 19,8 milyon TL. Yani RTÜK gereksiz yere vatandaştan gelir elde ediyor. Sonuçta vatandaştan çıkıyor. Yani o reklam fiyatları, reklamın maliyeti; tüketicinin kullandığı, tükettiği ürünün maliyeti içerisinde. Bu da yansıyor, bu da vatandaştan çıkıyor. 
Şimdi, vatandaşın omzunda böyle fazladan bir yük var. Bu, sektörün omzunda da yüktür. Dolayısıyla bu oranı makul bir seviyeye, örneğin -o yüzde 5 ile ne geliyor bilemiyorum ama-  yüzde 4; 3 ne ise bir makul orana çekmekte yarar var.
? Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele stratejisi yoktur.
Başbakanlık Teftiş Kurulunun yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli çalışmaları yürüttüğü ifade edildi. Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında yolsuzlukla mücadele konusunda Türkiye son derece kötü cümlelerle anılıyor. 2009 yılı Avrupa Birliği İlerleme Raporunda da ?2009?un Haziran ayında çıkarılan bir yasayla yapılan birtakım düzenlemelere değinildikten sonra, yine, Hükûmet ulusal bir yolsuzlukla mücadele stratejisi oluşturmak amacıyla Başbakanlık Teftiş Kurulunun koordinasyonunda kamu kurumlarının katılımıyla, sivil toplum kuruluşları da dâhil olmak üzere paydaşlarla geniş kapsamlı istişarelerde bulunmuştur.? ifadesi var. Yine bir başka cümle de şu şekilde: ?Ancak yolsuzluk pek çok alanda hâlen yaygındır, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele stratejisinin tamamlanması ve soruşturmalar, iddianameler, kovuşturmalar ve mahkumiyetlere ilişkin izleme mekanizması oluşturması gerekmektedir. Türkiye, Başbakanlık bugüne kadar yolsuzlukla mücadele stratejisini oluşturmamıştır. Bunun temel nedeni de bu görevin Başbakanlıkta olmasıdır.? Başbakanlık bu stratejiyi hazırlayacak bilgi, birikim ve kadroya sahip değildir olarak ben bunu anlıyorum. Bugüne kadar iki yıldır, üç yıldır bu hazırlanamamış ise. Ya da ikinci ihtimal şudur: Başbakanlık bilgi, birikim ve kadro olarak bu stratejiyi hazırlayacak donanıma, güce sahiptir, siyasi kararlılık burada yoktur, iki ihtimalden birisi, hangisidir bilemiyorum. Sonuçta, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele stratejisi yoktur.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.