Sultanbeyli’de yaşayan vatandaşlarımızın tapu ve mülkiyet sorunlarını çözelim

Dönem: 27 Yasama Yılı: 3 Tarih: 20.02.2020 Birleşim: 59 Ham Tutanak Sayfası:13-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinin, çıkarılan yasalara, atılan adımlara rağmen, hâlâ tümüyle çözülememiş tapu ve mülkiyet sorunları vardır. Bir kısım vatandaşlarımız tapularını alabiliyor ama bir kısım vatandaşlarımız da belediyenin takdir etmiş olduğu bedellerin yüksek olması nedeniyle tapularını alamıyor. İşte bu, tapularını alamayan vatandaşlarımız geçen hafta cuma günü, 14 Şubat Cuma günü Sultanbeyli'de bir eylem yaptı. Sultanbeyli'de mülkiyet konusunda ilk kez bir eylem yapılıyor ve bu vatandaşlarımız belediyenin takdir etmiş olduğu bu bedellerin kendi bütçelerinin ödeme güçlerinin çok üzerinde olduğunu belirterek yıllardır emek verdikleri, çilesini çektikleri o arsanın kendileri tarafından satın alınmasının imkânsız olduğunu ifade ettiler, seslerini duyurmak istediler. İşte, ben bu kürsüde Sultanbeylili bu vatandaşlarımızın sesi olarak bulunuyorum, onların derdini Türkiye Büyük Millet Meclisiyle paylaşmak için bu kürsüdeyim. Bu sese herkesin kulak vermesi lazım değerli arkadaşlar. Sultanbeyli'nin 15 mahallesi vardır: Abdurrahmangazi, Adil, Ahmet Yesevi, Akşemsettin, Battalgazi, Fatih, Hamidiye, Hasanpaşa, Mecidiye, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Necip Fazıl, Orhangazi, Turgut Reis, Yavuz Selim mahalleleri. İşte bu mahallelerin hemen hepsinde az veya çok bir mülkiyet sorunu vardır, bir tapu meselesi vardır, 2/B meselesi vardı -2012 yılında bununla ilgili bir yasa çıktı, ona değinmeyeceğim- hazine arazileri üzerindeki yapılar var -bununla ilgili imar barışı düzenlemesinde bir hüküm yer aldı, buna değinmeyeceğim- orman arazileri meselesi var, Sultanbeyli'de bu var, Sultanbeyli'nin Hasanpaşa Mahallesi'nde vardır. Aslında, sadece orayla sınırlı değil, Beykoz'un Tokatköy'ünde var, Yenimahalle'sinde var, Ümraniye'nin bazı mahallelerinde var. 2018 yılında Orman Kanunu'na ek 16'ncı madde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştı, onunla bir adım atıldı. Bu araziler orman sınırı dışına çıkarılmakla birlikte vatandaşlar hâlâ tapularını alabilmiş değil. Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi, Beykoz Tokatköy, Yenimahalle. Arkadaşlar, bu önemli ama bugün asıl konuşacağım konu, Sultanbeyli'deki hisseli tapular.
    Vatandaşımız Anadolu'dan İstanbul'a göç etmiş, çiftçini çubuğunu, harmandaki ürününü satmış, gelmiş, Sultanbeyli'ye yerleşecek, emlakçıya gitmiş, bir para vermiş, bir yer göstermişler, almış. Burası hazine arazisi değil, orman arazisi değil, üçüncü kişilerin arazisi "hisseli tapular" dediğimiz arazi. Aşağı yukarı 9 bin dönüme yakın böyle bir arazi var Sultanbeyli'de. Yeri almış, arazi üçüncü şahsın. Zamanla bazı şirketler bu arazileri toplamış. Bu mülkiyet sorunun çözümü için Meclisten 2 yasa çıktı; birincisi 2015 yılında, ikincisi de 2018 yılında. Bu şirketlerin üzerindeki araziyi hazineye, hazineden belediyeye aktarmak, belediyeden de vatandaşlara bedeli mukabilinde satarak mülkiyet sorununu çözmek amaçlandı ama gel gelelim, bedel takdirinde problem var değerli arkadaşlar. Bir kısım vatandaşlarımızın bütçelerine uygun olabilir ama takdir edersiniz ki bir yasa eğer vatandaşın büyük çoğunluğunu mutlu etmiyorsa mağdur kesimler varsa bu yasada bir sorun var demektir veya yasada sorun yok, uygulamada sorun var demektir. Bunu çözmek hepimizin görevidir değerli arkadaşlar. Vatandaşlara tebligatlar yapılıyor, canlı örneklerinden... Bir kısmı internette var, videoları internette var, vatandaşlar eylem yaptı. Cemile Özgür kardeşimiz -internette, kendisiyle görüşmüş değilim- çırpınıyor. Bir bilgi aldım, Hamidiye Mahallesi'nde Sure Sokak'ta oturuyor. Eşinin 1.600 lira emekli maaşı var, gelen rakam 189 bin lira. Arazisi, arsası 410 metrekare, "Ben bunu nasıl ödeyeceğim?" diyor. Bir başka örnek, Mehmet Akif Mahallesi, İsmet Mavzer'e 113.550 lira gelmiş, 1.800 lira emekli maaşı var, "Ben bunu nasıl ödeyeyim?" diyor. Akşemsettin Mahallesi, Huriye Çakır, benzer bir örnek. Çoğaltabilirim, burada kıymet takdirleri de var. Burada şöyle bir yanlışlık var arkadaşlar. Bir kere belediye diyor ki: "Ben size yüzde 50 indirim yaptım." Hayır, yüzde 50 indirim sadece Sultanbeyli için değil 2/B arazisi olan bütün vatandaşlar için de; Sultanbeyli'ye özel bir indirim yapılmış değil. Peşin ödeme indirimi 2/B'de de var, burada da var.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Tamamlayalım Sayın Hamzaçebi.
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Şimdi, bence burada şöyle bir yanlışlık yapıldı. Sultanbeyli'yle ilgili kanun diyor ki: Bedel takdirinde 2/B'yle ilgili yasadaki değerler esas alınır. Bana gelen bilgi, aldığım bilgi, Sultanbeyli Belediyesi 2/B yasasındaki bu değeri alıp o günden bugüne TÜFE'yle bunu güncelledi. Arkadaşlar, bu yöntem yanlış, iki sene önce, 2017 sonunda 100 lira olan bir malın değeri bugün, enflasyonu da dikkate aldığınızda 70 liraya inmiş durumdadır. Gayrimenkulde fiyatlar yükselmiyor; gayrimenkulde fiyatlar üç sene öncesinin altındadır arkadaşlar. Gayrimenkulde 2012'deki fiyatı alıp bugüne endeksleyerek getirirseniz yanlış yapılmıştır. Sultanbeyli Belediyesinin bu değer takdirlerini yeniden yapması ve bu vatandaşların sorununu çözmesi gerekir.
    Teşekkür ediyorum.
    Hepinize saygılar sunuyorum.