Milli Eğitim Bakanlığı?nın 2010 Yılı Bütçe Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
2010 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

? Eğitim yatırımlarımızı artırmalıyız
Eğitim yatırımları sosyal faydası sosyal maliyetinden daha büyük olan yatırımlardır, ve yine, eğitim harcamaları, özellikle kamu eğitim harcamaları devletin fırsat eşitliğini sağlama yönünde önemli etkide bulunduğu harcamalardır. Bu nedenle kamu; en liberal ülkelerde, piyasa ekonomisinin bütün kurumlarıyla uygulandığı ülkelerde dahi eğitim harcamalarında önemli bir paya sahiptir. Bu konuda OECD istatistiklerine baktığımızda tablo şudur: En son 2006 yılı verileri var ülkeler itibarıyla. Türkiye?de kamu eğitim harcamalarının milli gelire oranı 2006 yılında yüzde 2,9?dur. 30 ülkeden oluşan OECD ortalaması ise 5,3?tür. 19 Avrupa Birliği ülkesinin ortalaması da 5,4?tür. Türkiye?deki yüzde 2,9?luk oran birtakım düzeltmelerle, yani Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumların yaptığı kamu harcamalarını da buraya ilave ettiğimiz zaman yüzde 3,2?ye çıkmaktadır. Bu, OECD ortalamasının oldukça altında bir orandır.

Bütün problem bu payı ülke olarak nasıl artıracağımızdadır. Millî Eğitim Bakanlığı bütçe büyüklüklerine baktığımızda, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde artışın yüzde 10,3 düzeyinde olduğunu görüyoruz. 2010 yılındaki milli gelir nominal artışı yüzde 8,7?dir, yani enflasyon ve büyümenin üzerinde bir artış var. Bu reel artış demektir. Bu şüphesiz olumlu bir unsur ancak biz, eğitim gibi, sağlık gibi, büyümeyi, kalkınmayı doğrudan etkileyen, verimliliği artıran alanlara daha fazla kaynak ayıramıyoruz. Yani OECD ortalamalarına yaklaşacak ölçüde kaynak ayıramıyoruz. Bu sorunu çözmediğimiz sürece, hemen her yıl bütçesinde biz bu sorunu konuşacağız.

? Türkiye?nin genç bir nüfusu var, eğitime ihtiyacı olan bir nüfus var.
OECD ülkeleri içinde Türkiye?ye en yakın, en kıyaslanabilir ülke Meksika?dır. Meksika?da kamunun eğitim harcamalarının boyutu yüzde 4,8?dir. Eğitim çağındaki nüfus, 5-24 yaş arası nüfus toplam nüfusun yüzde 50?ye yakını Meksika?da. Meksika?da bu nüfus Türkiye?den biraz daha fazla ama kamu eğitim harcaması Türkiye?nin oldukça üzerinde.

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.