Adalet Bakanlığı?nın 2010 Yılı Bütçe Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

ADALET BAKANLIĞI
2010 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

Yargının siyasallaştığı bir süreci yaşıyoruz.  Bağımsız yargının olduğu bir ülkede, insanlar sabahın köründe yataklarında alınıp götürülmezler. Yeri yurdu belli olan bilim adamları, sabahın köründe alınıp götürülmezler. Yargının bağımsız olduğu bir ülkede, faili meçhul cinayetler soruşturulur, bunların sorumluları soruşturulur.  Sayın Bakana bu çerçevede sormak isterim: Faili meçhul cinayet sayısı Türkiye?de kaçtır? Yargının bağımsız olduğu bir ülkede kayıp trilyon davasında bugün Cumhurbaşkanı olan Sayın Abdullah Gül?ün yargılanması gerekir kararını veren bir hâkimin işlemleri hemen Adalet Bakanlığı tarafından denetlenmez. Yine, dokunulmazlık şemsiyesi adı altında yargının işleme süreci engellenmez. 
İstinaf mahkemelerinin nerelerde kurulacağı belirlendi, Doğu Karadeniz Bölgesi?yle ilgili olarak Samsun ili belirlendi. Samsun?un belirlenmesine yönelik olarak herhangi bir değerlendirme yapmayacağım. Ancak Doğu Karadeniz Bölgesi?nde yer alan Trabzon, bölgesel merkez olma özelliğine sahip bir kenttir. Samsun dışında Trabzon?u da ayrıca bir bölgesel merkez olarak belirlemeyi düşünür müsünüz? Zira, Trabzon, sadece bölgenin merkezi değil, aynı zamanda çevresindeki ülkelerle ilişkisi olan uluslararası bir merkezdir, ulaşım ağlarının merkezindedir, güçlü bir ulaşım yapısı vardır, diğer açılardan, fiziki altyapı ve sosyal altyapı olarak isimlendirebileceğimiz olanaklar yönünden son derece güçlü bir kenttir. İstinaf mahkemelerinin kurulacağı yerler belirlenirken ulaşım açısından, diğer açılardan merkez olması gibi özellikler gözetilir. Bu nedenle o karara Trabzon?u da ilave etmeyi acaba düşünür müsünüz? Böyle bir çalışmanız var mı?
Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkındaki 3717 sayılı Kanun?un 2?nci maddesinin bazı hükümleri Anayasa Mahkemesinin bir kararıyla iptal edilmiştir. İptal kararı 27/11/2007 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış ve Hükûmete bir yıl süre verilmek suretiyle iptal edilen hükmün yerine konulacak hükmün düzenlenmesi istenilmiştir. Ancak aradan iki yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen henüz bu boşluk giderilmiş değildir. Bu konuda hazırlanmış olan bir yasa tasarısının iptal gerekçelerine uygun olmadığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede şunu sormak istiyorum: Bu yasal düzenlemeyi ne zaman gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz? Parlamentoda yasalaştırma sürecine ilişkin takviminiz nedir? 
Bugüne kadar ilgili banka hesaplarında kaç lira birikmiştir? Bu hesaplara faiz işletilmiş midir, nemalandırılmış mıdır? Hangi bankalarda hangi faiz oranlarıyla bu para tutulmaktadır. Bu paraların yargı çalışanlarına dağıtılması yönünde bir çalışmanız var mıdır, nasıl bir plan dâhilinde dağıtmayı düşünüyorsunuz? Konuyla ilgili yasal düzenlemeyi konunun tarafları olan kişilerin mensubu olduğu sivil toplum örgütleriyle de paylaşmayı düşünüyor musunuz?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz mağazasında geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.