İçişleri Bakanlığı?nın 2010 Yılı Bütçe Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
2010 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ


Yerel seçimlerde Şırnak Valisiyle Manisa Valisi AKP Genel Merkezine gelerek teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyla yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyla görüşmüşler. Bu bilgi 18/4/2009 tarihli Radikal gazetesinde yer alıyor. Valiler yapılan görüşmede görüşme konularının seçimle ilgili olmadığını, yatırımlarını takip etmek için parti merkezine gittiklerini ifade ediyorlar. Bu açıklama bile valilerin yatırımlarının, illerinin sorunlarını takip edebilmek için parti merkezine gitme ihtiyacı duyduklarını, buna zorunlu hissettiklerini gösteriyor. Genel Başkan Yardımcısı da Manisa Valisiyle olan görüşmesinin Manisa?nın sorunlarıyla ilgili olduğunu söylüyor. Bolu Valisi olan bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine gelip bazı görüşmeler yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmıştı, disiplin cezası verilmişti. Valilik görevi de ondan sonra merkez valiliği olarak değiştirilmişti. Şimdi aynı işlemi bu iki vali hakkında da yapacak mısınız? İki vali hakkında bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz veya açtınız mı? 
Trabzon?un merkez ilçesine bağlı Çukurçayır belediyesinde yapılan bazı imar düzenlemelerine ilişkin olarak geçen yılki bütçe görüşmelerimizde size bir iddia sunmuştum belediye başkanıyla ilgili olarak. Siz bu konuda soruşturma açacağınızı söylediniz, daha sonra mahalli idareler genel müdürü telefonla bana verdiği bilgide mahallinden bilgiyi aldıklarını, soruşturma açılmasını gerektiren bir durum olmadığını ifade ettiler. Bildiğim kadarıyla siz Bakanlığınıza intikal eden birçok konuda telefonlar bilgi alarak evrak üzerinde inceleme yapmak yerine mülkiye müfettişlerini görevlendirmek suretiyle işlem yapıyorsunuz ve onun düzenlediği rapora göre işlem yapıyorsunuz. Benim bildiğim Cumhuriyet Halk Partili birçok belediye başkanı hakkında belki soruşturma açılmasını gerektirmeyecek düzeyde olan iddialarda dahi nasıl olsa bir iddia var, bunu bir mülkiye müfettişi incelesin diye soruşturma açtırıyorsunuz. Bunu doğal karşılarım. Ama burada bir milletvekilinin yerel basına da konu olmuş bir iddiayı gündeme getirmesi hâlinde bu milletvekili iddiası üzerine soruşturma açtıracağım dediğiniz hâlde soruşturma açtırmayışınızın gerekçesi nedir? Gerekçe acaba o belediye başkanının iktidar partisine mensup olmuş olması mıdır?
Trabzon?da Beşikdüzü ilçesi var. Beşikdüzü ilçesinin de Türkili beldesi var. Beşikdüzü?nde zamanında açık olan bir otel nedeniyle, üç veya dört yıldızlı bir otel, Beşikdüzü?nün sosyoekonomik gelişmişlik derecesi yüksek sayıldığı için o belde belediyemiz az yardım alıyor. Üstelik o otel şimdi de yok yani kapalı. O konu üzerinde ciddi olarak durmakta yarar var.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.