Bayındırlık ve İskan Bakanlığı?nın 2010 Yılı Bütçe Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI
2010 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ


Giresun?da sel felaketini yaşadık. Kente olağanüstü hasar veren bir sel felaketiydi. Bu sel felaketine olan yaklaşımınız, tahmin etmediğim şekilde, sizden beklemediğim bir şekilde partizanca bir politikaya dönüştü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının politikası. Ne yaptınız? Evet, sizin emrinizde Afet İşleri Genel Müdürlüğü var Sayın Bakan, afet hâlinde, afetten zarar gören, etkilenen bölgelere, beldelere, o belediyelere yardım yapar. Sayın Bakan oradaki üç belde belediyemize hemen yardımı gönderdi, 100?er milyar lira, 100 bin TL. Hangileri bunlar? Giresun?un Çaldağ, İnişdibi ve Duroğlu belediyeleri. Evet, bu beldelerimizin ihtiyacı var, bu paraları hak etmişlerdir. Nüfusları sanıyorum 2.000 civarındadır. Giresun Belediyesi, nüfusu sanıyorum 100 bin civarındadır, Giresun Belediyesine de Sayın Bakan 100 bin TL gönderdi. Kendisini yazın ziyaret ettim. ?Hayırlı olsun? ziyaretine gittim. Kendisi ?Bugün Giresun?a 100 bin daha gönderdik.? dedi. Aslında, ben Giresun?a kaç gönderildiğini de bilmiyordum. Yani onu takip etmiyordum çünkü Giresun Belediyesi, ilgili milletvekillerimiz konuyla ilgili takip ediyorlar. Daha sonra öğrendim bu beldelere bu rakamın gönderildiğini. Sayın Bakan, sizi aradım, dedim ki ?Burada açık bir haksızlık var.? Sayın Bakan ?Efendim, zaten o, işte, altyapı zarar görüyor, onları biz yapacağız, merkezî Hükûmet yapacak, gerek yok ama hani istiyorsanız biraz daha göndereyim yani?? ?Gönderin? dedim. Yani bu para ne için gönderiliyor? Bu para, o anda, o belediyenin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderiliyor. Sayın Bakan, o günden bugüne oraya 5 kuruş göndermediniz. Bu, çok basit, politik bir çıkardır. Bu Bakanlıkta ben bunu ilk kez görüyorum. Bunu bu Bakanlığa yakıştıramıyorum ve ayıplıyorum bunu. Giresun Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili olması nedeniyle, Sayın Bakan Giresun Belediyesini, Giresun halkını cezalandırmaktadır. Evet, Sayın Bakan bunlar uğraşıyor, yani TOKİ?nin şu imar yetkilerini alayım, Bayındırlık Bakanlığını tekrar eski hüviyetine kavuşturayım değil hedef. 92 yılında programa girmiş, bugüne kadar tamamlanamayan şu iskân projelerini bitireyim değil, 222 aileye değil de 22 bin aileye ev kredisi vereyim gibi bir iddiayla karşımıza gelmiyor. Sayın Bakan afette nasıl politika yapacağının hesabını yapmaktadır. Sayın Bakan, göreve başladıktan sonra, hangi belediyeye Afet İşleri Genel Müdürlüğünden hangi yardımı yaptınız? Bunu öğrenmek istiyorum.
Sayın Bakan ifade ediyor: ?Yurt dışı ve yurt içi müteahhitlere şu kadar belge verdim.? diyor. Sayın Bakan, yurt dışı müteahhitlik sektörünün sorunlarına niye değinmiyorsunuz? Bu sektörün olağanüstü sorunları var. Bu sektörle övünmeye gelince, Hükûmet olarak övünüyorsunuz. Sormuyor musunuz bu sektöre, bu sektörün sorunları nelerdir? Teminat mektubunda hangi sorunu yaşıyorsunuz? Şu kadar belge verdik demeyi biliyorsunuz ama. Bunu bir başarı olarak buraya, faaliyet olarak sunuyorsunuz. Teminat mektubunda karşılaştığı sorunu niye çözmüyorsunuz? Bu insanların Sosyal Güvenlik Yasası nedeniyle yurt dışında karşılaştıkları sosyal güvenlik zorluğunu neden aşmayı düşünmüyorsunuz, neden gündeminize almıyorsunuz, neden Bakanlığınızda böyle bir birim oluşturmuyorsunuz? On beş tane proje saymışsınız, üç tanesi çığla ilgili ama yurt dışı müteahhitlik sektörünün sorunlarını çözmeyle ilgili bir tane proje koymamışsınız. Siz, şimdi, bu mevcutla yetineceksiniz. TOKİ ihale alanını biraz daha genişletecek. Bunlara ses çıkarmayacaksınız. İstanbul?da sel felaketleri olacak, dereler yapılaşmaya açılacak, Ayamama Deresi?nin hemen yanında TOKİ konutlar yapacak, bunlara müdahale etmeyeceksiniz, sonra gelip burada ?Üç tane çığ projesi, işte falan dokümanları internete girdik, vatandaş ulaşabilir.? Vatandaş nasıl ulaşacağını da bilmiyor, onu da burada söylemiyorsunuz, bunları söylüyorsunuz siz. Biz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığından makroprojeler bekliyoruz. Türkiye?nin sorunlarını kavrayan, detaylarda kaybolmuş, buralarda bir şey yapamayan, 92?den beri üstlendiği görevi tamamlayamayan bir bakanlık beklemiyoruz. 

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.