Fikirtepe ile ilgili önerim dikkate alındı, bu düzenlemeyle önerim yerine getirilmektedir

Dönem: 27 Yasama Yılı: 2 Tarih: 3.07.2019 Birleşim: 97 Ham Tutanak Sayfası:455-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
    İkinci bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimi kürsüden açıklarken 3194 sayılı Kanun'a ve 6306 sayılı Kanun'a bu teklifle eklenmesi öngörülen 6'ncı maddede birtakım sürelerin öngörüldüğünden bahsetmiştim. 
    Örneğin İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Fikirtepe Mahallesi'nden örnekler vererek buradaki süreler Fikirtepe için de uygulanırsa yıllardır kangren olmuş sorunu bir yıl daha öteleyeceğiz, bu nedenle Fikirtepe için bir geçici madde lazım önerisinde bulunmuştum. Bu önergeyle, yapmış olduğum öneri Genel Kurulun takdirine sunuluyor. Önerim Bakanlık bürokratları tarafından dikkate alındı, kaleme alındı. 
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
    BAŞKAN - Buyurun, tamamlayın. 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Önergenin (b) bendi bu dediğim hususu düzenliyor. Diğer hususlar teklifin ilgili maddesinin yeniden düzenlenmesine ilişkindir. 
    Teşekkür ederim.