Sağlık Bakanlığı?nın 2010 Yılı Bütçe Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

SAĞLIK BAKANLIĞI
2010 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ


? Sağlıkta neredeyiz?
Sağlık Bakanımız bize her yıl güzel bir tablo sunuyor. Sayın Bakanın orta ve üst gelir grubu ülkelerde sağlık harcamalarının milli gelir içindeki oranı tablosunu veriyorum. Bu tabloda Türkiye'nin altında aşağı yukarı on civarında ülke var. Şimdi, Sayın Bakan bizi kimle kıyaslıyor bu tabloda, fena değiliz demek istiyor? Libya, Fij, Mauritius, Malezya, Romanya, Jamaika, Belize. Bu ülkelerden iyiyiz. Şimdi size başka bir tablo göstereceğim. Biz OECD?nin üyesiyiz. Bakın, şu da benim OECD sayfasından aldığım grafik. Otuz OECD ülkesi içerisinde Türkiye yüzde 5,7 oranıyla sonuncudur. Durum bu.
? Altı dakikada 1 hasta muayene ediliyor
Sayın Bakan ?Verimliliği artırdık.?, ?aynı kaynakla daha çok hasta muayene ettik.? diyor. Buna ilişkin olarak bize verdiği tablo var. Birinci basamakta çalışan hekim sayısı, birinci basamakta yapılan muayene sayısı. Doktor başına böldüğümüz zaman 1999 yılında 4.007 muayene yapılıyormuş, 2009?da 12 bin 42 muayene yapılıyor yılda. Şimdi, bir doktorun 08.00 ile 18.00 saatleri arasında çalıştığını varsaydım. Bir saat öğlen tatili dedim. Dokuz saat muayene yaparsa altı dakikada 1 hasta muayene ediyor Sayın Bakanın hesabına göre. Yani verimlilik artışı buysa, bu hastalarımızın ben sağlık durumundan endişe ederim. Muhtemelen altı dakikada bir muayene olan hasta doktor doktor dolaşıyor, bir daha doktora gidiyor, bir daha eczaneye gidiyor. Bunu verimlilik artışı olarak ortaya koyarsanız inandırıcılığınız zedelenir.
? Sayın Bakan Sayın Başbakanla ters düşünce domuz gribi konusuna girmeye cesaret edemiyor
Sayın Bakandan bu bütçe sunumunda domuz gribiyle ilgili bir açıklama yapmasını beklerdim. Fakat Sayın Bakanın bir mazereti de var, Sayın Başbakanla ters düştü. Sayın Başbakanla ters düşünce konuya girmeye cesaret edemiyor anladığım kadarıyla. Ben bu konuyu açmak suretiyle Sayın Bakana en azından söz hakkı vermek istiyorum. Sayın Başbakan karşısında bir mazeret beyan edebilir, muhalefet sordu ben de cevap vermek zorunda kaldım diyebilir.
Sayın Bakan, siz, toplumun endişeyle, merakla beklediği bir konuda Sayın Başbakanın ?Aşı olmayacağım.? demesinden sonra susma hakkına sahip değilsiniz. Siz, aşınızı tanıtacaksınız, toplum aşı olması gerekiyorsa bunun kampanyalarını yürüteceksiniz. Şimdi siz açıklama yapmıyorsunuz. Buna hakkınız yok. 
? Bir şeyi çok iyi yaptınız, olağanüstü ölçüde kadrolaştınız
Ayrıca, şu eleştirimi de yapmak zorundayım: ?Birçok şey yaptım.? diyorsunuz Sayın Bakanım. Bir şeyi çok iyi yaptınız, olağanüstü ölçüde kadrolaştınız Sağlık Bakanlığında. Bakın bunu size söylemek zorundayım.
Sağlık Bakanlığında olağanüstü bir kadrolaşma var. Bu kadrolaşmayı önlemezseniz biz bunu daha sonra, daha ciddi bir şekilde sizin önünüze koyacağız.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.