Ne zaman ki tüm yetkiler tek bir kişide toplandı, Türkiye’nin geri gidişi başladı

Dönem: 27 Yasama Yılı: 2 Tarih: 3.07.2019 Birleşim: 97 Ham Tutanak Sayfası:242-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Hayır, konuyu uzatmayacağım. 
    Sayın Akbaşoğlu, "Sert kuvvetler ayrılığı sistemi geldi." dedi. Bunun ayrıntısına girmeyeceğim, çok tartıştık ancak biraz önce Sayın Komisyon Başkanı Kırklareli Milletvekili Sayın Selahattin Minsolmaz'ın teklifiyle ilgili kendisine yöneltilen sorulara "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı cevap verecektir." dedi. Bu, sert kuvvetler ayrılığı sistemine nasıl geçtiğimizin -ünlem işareti tabii- çok güzel bir göstergesi oldu. AK PARTİ hükûmetlerinin, AK PARTİ yönetiminin en başarılı dönemi hangisidir arkadaşlar, biliyor musunuz? 2003-2007 dönemidir. Uluslararası konjonktürün yardımı vardır, Türkiye'ye çok miktarda yabancı sermaye gelmiştir, bunlar ayrı konu. O ekonomik büyümeyi AK PARTİ başka hiçbir dönemde yakalayamamıştır. Neden? Çünkü bütün güçler tek bir kişide değildi.
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Son bir dakika Sayın Başkan.
    Cumhurbaşkanı bir başka kişiydi, AK PARTİ'li olmayan bir kişi olarak isimlendirelim, hukuken tarafsız bir cumhurbaşkanı; yargı bağımsız, medya bağımsız, iş dünyası bağımsız, sivil toplum örgütleri bağımsız, herkes konuşabiliyor. AK PARTİ Hükûmeti, Sayın Erdoğan Başbakan, Avrupa Birliğinden müzakere takvimi aldı, geldi, özgürlükçü bir anlayışla Anayasa değişiklikleri yapıldı, 2004'te burada hep birlikte AB'ye uyum kapsamında ciddi bir Anayasa değişikliği paketini oy birliğiyle geçirdik. Ne zaman ki bu yetkiler tek bir kişide toplandı ve bu "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi" olarak isimlendirilen sistemle güçlendirildi, Türkiye'nin geri gidişi başladı, problem buradadır.
    Teşekkür ederim.