Toplum bu yeni modeli, partili Cumhurbaşkanını benimsemedi

Dönem: 27 Yasama Yılı: 2 Tarih: 3.07.2019 Birleşim: 97 Ham Tutanak Sayfası:236-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
    Sayın Erkan Akçay çok değer verdiğim bir grup başkan vekili arkadaşımdır. Yaptığı değerlendirmelerden bir cümle doğrudan doğruya bizim grubumuzu da ilgilendiriyor. "Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını istemek vesayeti istemektir." şeklinde bir değerlendirme yaptı. Tabii kendi görüşü o şekilde olabilir. Ancak önce şunu ifade edeyim: Anayasa'da bir çelişki var. Referandumla kabul edilen ve hâlen yürürlükte olan Anayasa'ya göre bir Cumhurbaşkanı siyasi parti genel başkanı olabilir. Ancak o Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin ederken Anayasa'nın 103'üncü maddesindeki metne göre yemin eder ve 103'üncü maddede Cumhurbaşkanı tarafsızlığını vurgular, tarafsızlığı üzerine ant içer. 
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Toparlayalım. 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Toparlayacağım şöyle bir iki dakika izin verirseniz Sayın Başkan. 
    Bir kere, hem tarafsız Cumhurbaşkanı yemini var hem de Cumhurbaşkanının siyasi partinin genel başkanı olabileceği yazılı. "Tarafsız Cumhurbaşkanı istemek vesayet istemektir." dersek bugüne kadarki bütün cumhurbaşkanlarını vesayet sisteminin, yani parlamenter sistemin cumhurbaşkanlarını vesayet sisteminin cumhurbaşkanları olarak değerlendirmek lazım. Yani, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu tarihten başkanlık sistemine geçildiği tarihe kadar vesayet sisteminin Cumhurbaşkanı mı olmuştur? Sayın Gül vesayet sisteminin Cumhurbaşkanı mıdır? Sayın Sezer, Sayın Demirel... Bunlara asla katılmıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu bir öneri yapmıştır...
    (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
    BAŞKAN - Toparlayalım. 
    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Son cümlelerim Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
    Sayın Kılıçdaroğlu şunu önerdi: "Halka gidelim, Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını mı istiyorsunuz, yoksa bir siyasi partinin genel başkanı olmasını mı istiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun kastettiği şu aslında: Toplum bu yeni modeli, partili Cumhurbaşkanını benimsemedi, konu budur. Bunun zararlarını gördük. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da bu yeni sistemde oy kaybettiğini görmüş olmalı ki "Bunu en azından inceleyelim." demiş. Yanlışta ısrar etmemek gerekir. Türkiye'nin parlamenter sistem tecrübesi vardır, o sistemin zayıflıkları vardır, arayışlarımız olabilir, daha güçlü bir demokrasiyi getirecek, daha güçlü bir sistemi kurabiliriz, bunu hep birlikte oturup konuşursak yararlı olur diye düşünüyorum. 
    Teşekkür ederim.