Komisyon Başkanı’nın cevabı, kendisinin sistem değişikliğinden haberdar olmadığını gösteriyor

Dönem: 27 Yasama Yılı: 2 Tarih: 3.07.2019 Birleşim: 97 Ham Tutanak Sayfası:222-

Konuşmacı: MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ Seçim Çevresi: İSTANBUL

Tutanak Metni:


    MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
    Sayın Komisyon Başkanı, milletvekillerinin sormuş olduğu soruların bir kısmına cevap verdi, cevap vermediği sorularla ilgili olarak da "Bakanlık bu konulara cevap verecektir." dedi, 2 kez söyledi. Birinci bölümdeki, ilk bölümdeki sorulara cevaben şöyle bir cümle kullandı: "Teklifle ilgili sorulara Bakanlık cevap verecektir." dedi. 
    Şimdi, önümüzdeki 91 sıra sayılı Teklif, Kırklareli Milletvekili Sayın Selahattin Minsolmaz ve 35 milletvekilinin imzasını taşıyor. Teklif sahipleri buradayken, teklif sahibi milletvekilleriyken "Buna Bakanlık cevap verir." demek nasıl bir yol acaba? Teklifin sahibi burada, Sayın Minsolmaz burada oturuyor. Ben Sayın Minsolmaz'dan şunu beklerdim: "Bir dakika, ben buradayım. Teklif sahibi olarak sorulan sorulara ben cevap vereceğim." diyerek teklifi sahiplenmesini beklerdim. Sayın Minsolmaz, anlıyorum, bu teklifi Bakanlık hazırladı, bürokratlar hazırladı, sizler imza attınız ama hukuken sahibi sizsiniz. Hukuken sahibi milletvekilleri olan bir teklife Komisyon Başkanının "Bakanlık cevap verecektir." demesi doğrusu Komisyon Başkanının yasama sürecine ilgisiz kalmış olduğunu gösteriyor, sistem değişikliğinden haberdar olmadığını gösteriyor. Üzüntülerimi belirtiyorum. 
    Teşekkür ederim.