Çevre ve Orman Bakanlığı?nın 2010 Yılı Bütçe Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞININ
2010 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

? Trabzon?un Araklı ilçesinde 3 tane HES kurulacak
Trabzon?un Araklı ilçesinde 3 tane HES kurulacak, her bir HES ayrı bir enerji nakil hattı mı çekecektir, bunlar nasıl entegre olacaktır sisteme? Her HES ayrı ayrı hat çekerse onun çevreye vereceği zarar, artı kaynak açısından ülkenin kaynak israfına neden olacak bir sonuç yaratacaktır, bunlar acaba nasıl değerlendirilmektedir?
Bu HES?lerin çevreye vereceği etkiler tartılmış mıdır? Şimdi, evet, ölçümler yapıldı denilecektir vesaire, bu can suyu nasıl tespit edilmiştir? Uluslararası ölçüsü nedir o derenin? Örneğin Trabzon?un Araklı ilçesindeki Karadere?de can suyu miktarı nedir? 3 tane HES kuruluyor orada, bu 3 HES?in o dereye ve dolayısıyla çevreye, köylere vereceği bir zarar yok mudur? Enerji üretimine acaba çevreyi feda mı ediyoruz?
? Doğu Karadeniz Projesi sizin ve Hükûmetiniz tarafından ilgiye layık bir proje değil midir?
Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası Projesine ilişkin bilgiler verdiniz. Tabii ki bu projeler ülkemizin ulusal projeleridir, bunlara her türlü kaynağın verilmesinde ülke açısından son derece büyük yararlar vardır. Ancak Türkiye?de bir de yıllar önce yapılmış DOKAP Projesi vardır Sayın Bakan. Acaba DOKAP, Doğu Karadeniz Projesi sizin ve Hükûmetiniz tarafından ilgiye layık bir proje değil midir? Neden sizin veya Hükûmetimizin hiçbir bakanının konuşmasında bu projeyle ilgili Hükûmetin herhangi bir eylem planını göremeyiz? Yani küçük de olsa bazı adımlar atmak mümkün değil midir bu proje bağlamında. Yoksa Hükûmetiniz nasıl olsa Doğu Karadeniz?den çok iyi oy alıyoruz, oralara herhangi bir yatırım yapmaya gerek yok zaten oylar bize geliyor yaklaşımında mı acaba? 
? Trabzon İçme Suyu Projesi ne durumdadır?
Trabzon?a içme suyu verecek olan Galyan Atasu Barajı Projesi vardır. DSİ?nin rakamlarına göre bitmesi için 500 milyon TL civarında bir rakam gerekiyor ancak sadece içme suyu bölümü için rakam çok daha küçük. Yaklaşık 80-90 milyon TL civarında bir ödenekle Trabzon İçme Suyu Projesi sonlandırılabilecek durumda. Acaba ne durumdadır? Projeniz nedir? Ne kadarlık bir süre içerisinde bu projenin bitirilmesi hedeflenmektedir? Trabzon İçme Suyu Projesi?ni Trabzonlular bekliyor, yakinen de takip ediyorlar. Bunu öğrenmek istiyorum.
? Vatandaş temkinli olmalı!
30.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İmar Kanununa aykırı olarak özel ağaçlandırma alanlarında yapılaşmanın yolunu açılmıştır. Yönetmelik değişikliği kanun tanımayan, Parlamento?nun iradesini yok sayan, ormanları korumak, ülkenin orman varlığını artırmak gibi bir kaygısı olmayan anlayışın ürünüdür. Hazine arazisi üzerinde özel ağaçlandırma yapacak bütün vatandaşlara temkinli olmalarını tavsiye ediyorum. 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.