Ulaştırma Bakanlığı?nın 2010 Yılı Bütçe Tasarısı Üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ
2010 YILI BÜTÇESİ ÜZERİNDE
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONUNDA
YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

? Trabzon-Araklı-Dağbaşı-Uğrak kara yolu, 1964?te programa girmiş durumda, 1990 yılında işe başlandı ancak hâlen bu iş bitirilebilmiş değil. Son birkaç yıldır bir ödenek aktarımı da oldu, yoldaki faaliyetten anlıyorum onu. Trabzon?un Bayburt?la bağlantısını sağlayacak olan bir yoldur. Sayın Bakan, acaba bu yola bir ivedilik vermeyi düşünür müsünüz? 
? Trabzon-Erzincan demir yolu düşüncesi. Projesi demiyorum çünkü bu bir düşüncedir, finansmanı olmadığı için, yatırım programına girmediği için ?proje? adını almış değil. Buna yönelik olarak, ben, size 2009 yılı bütçe kanun tasarısını görüşürken 2008?in Kasım ayında burada sormuştum. Şu andaki imkânların yeterli olmadığını ifade etmiştiniz ?İsteriz ama imkân yok.? demiştiniz. Buna yönelik olarak herhangi bir gelişme var mı, ne durumdadır? 
?  Bir Zonguldak milletvekili arkadaşım ?Sen, Plan ve Bütçe Komisyonunda Karadeniz?in temsilcisisin.? dediği için Zonguldak şehir geçişiyle ilgili projenin ne aşamada olduğunu soruyorum. Zonguldak?ı büyük ölçüde rahatlatacak olan bir proje bu. 
? Trabzon?un Of ilçesindeki bir taş ocağı işletmesiyle ilgili bir sorun.  Bunu Sayın Bakanım, uygun görürseniz, ben, sizin Teftiş Kurulu Başkanınıza daha sonra ileteyim çünkü bir hayli kapsamlı bir konu. O taş ocağının çevreye verdiği zarar ve güvenlik açısından yarattığı tehlike nedeniyle oldukça yoğun şikâyetler var. Bakanlığınıza intikal etmiş bir konu. Bir yandan Teftiş Kurulu Başkanlığını, bir yandan DLH?yı ilgilendiren bir konu. Hem ilgili genel müdür, hem Teftiş Kurulu Başkanına ben bu toplantının bitimini müteakip ileteyim. 
? Yeniçam Tersanesiyle ilgili bilgi verdiniz. Yeniçam Tersanesinde üç parsel oluşturmuş durumda Denizcilik Müsteşarlığı. Bunlardan bir parseli orada hâlen tersane işiyle uğraşan yerel yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Diğer bir parsel, oraya teknoloji getirmek amacıyla, yeni teknolojinin getirilebilmesi amacıyla bir başka yatırımcıya tahsis edilmiş durumda. Üçüncü parselle ilgili henüz bir tahsis yoktu bir süre öncesine kadar. O ne durumdadır? Oradaki mevcut küçük yatırımcılar, küçük müteşebbisler, o parselin de kendilerine verilmesini istiyordu. Esasen oraya bu tersanenin kurulmasının temelinde oradaki o küçük müteşebbislerin rolü olmuştur. Onlar orada bu işi başlatmış olmasaydı tersane fikri doğmayacaktı. Mevcut alan onlara yeterli gelmeyecek. Bu diğer parseli onlara tahsis ederseniz uygun olur diye düşünüyorum. Bu konudaki düşünceniz ve Denizcilik Müsteşarlığının çalışması nedir, onu öğrenmek istiyorum. 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen üç gün beklemek zorunda.