2010 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 3?üncü Maddesi Üzerinde TBMM Genel Kurulu?nda CHP Grubu Adına Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

2010 YILI BÜTÇE KANUN TASARISININ
3. MADDESİ ÜZERİNDE TBMM
GENEL KURULUNDA
YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

Tarım Bakanımız burada geçen hafta sonu tarıma verdikleri desteklerden söz etti. İzninizle ben, Sayın Tarım Bakanının da imzası olan yıllık programdan birkaç rakam vermek istiyorum. 2010 yılı rakamı 5,6 milyar TL?dir, 2007 yılı rakamı da bu kadardır. Yani 2010 yılında Hükûmet 2007 yılı rakamını çiftçiye vermeyi taahhüt etmektedir. Nominal olarak söylüyorum bu rakamı, enflasyon, büyüme bütün bunları bir kenara bırakıyorum. 2009 yılında durum nedir, kriz yılında? Kriz yılında Hükûmetin verdiği rakam 4,5 milyar TL?dir. 2006 yılı rakamı 4,7 milyar TL?dir. 2006?nın bile gerisine gitmiştir Hükûmet tarım sektöründe.
Şimdi, sık sık Tarım Bakanına, Sayın Maliye Bakanına soruyorum: Evet, 2004 yılında Karadeniz?de bir don afeti yaşandı. Fındık üreticisinin bu don afetinden dolayı 172 milyon TL?lik bir alacağı var. Bakın, yıl 2004, 2010 yılı bütçesini konuşuyoruz. Bu rakam hâlâ bütçelerde yok, hâlâ Sayın Bakanlardan ?Bu rakamı ödeyecek misiniz, ne zaman ödeyeceksiniz?? sorusuna cevap alamıyorum. Tarım Bakanı ?Maliye Bakanı para verirse ödeyeceğim.? diyor, Sayın Maliye Bakanı da bu konuda suskun kalıyor. 2009 yılı bütçesini biz burada görüşürken 2009 yılında çiftçiye Hükûmet 5,5 milyar TL ödemek üzere teklifini buraya getirmişti. Bütçe görüşmelerinde bunu 500 milyon TL azalttı. Şimdi 2009 yılı bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri sırasında bütçe o şekliyle yasalaştı ama öyle anlaşılıyor ki 2009 yılı bütçe hedefi 4,5 milyar TL?dir. Uygulama yılında da 500 milyon TL daha çiftçiden kesilmiştir. Sabah ve ATV için iki kamu bankasını seferber edip 750 milyon dolar krediyi veren Hükûmet, Sayın Başbakan çiftçiye bunun yarısı kadar bir parayı bulamamıştır, bunu çiftçiden esirgemiştir.
Hükûmet bu sene otomotivde bir vergi indirimi yaptı. Evet, otomotivdeki vergi indirimi fena olmadı, stoklar eridi. Peki, çiftçi kesimine de bir miktar para verseydin de harcama eğilimi yüksek olan çiftçimizin zaten tasarruf etme imkânı yok, ancak yaşamını idame ettirebiliyor, bu da ekonomiye bir talep olarak girseydi. Otomobilde vergi indi, ama o bile amacına ulaşamamıştır. Stoklar erimiştir, stok sonrası otomotiv sektörünün rakamları tekrar eski yıllara inmiştir. Çünkü, ekonomide güven veren bir program yoktur. Eğer bu araçları, vergi indirimini bir programın içine yerleştirmezseniz bir saman alevi gibi talebi uyarır, ondan sonra vergi indirimi sona erdiğinde etkisini yitirir.
? Özelleştirme nedeniyle işini kaybeden başta 11.000 civarındaki Tekel işçisi olmak üzere bu konumda bulunan ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında son derece düşük gelir ve olanaklarla geçici olarak istihdam edilen veya edilecek olan işçilerin konumlarını bir ölçüde düzeltmek ve sorunlarını çözmek amacıyla M.Akif Hamzaçebi ve arkadaşları tarafından verilen önerge kabul edilmemiştir.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.