2010 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 30?uncu Maddesi Üzerinde TBMM Genel Kurulu?nda CHP Grubu Adına Yaptığı Konuşmanın Özeti

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

2010 YILI BÜTÇE KANUN TASARISININ
30. MADDESİ ÜZERİNDE TBMM GENEL KURULUNDA
YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

? Teşvik Yasası?nın uygulama süresi 2010 yılının sonuna kadar uzatılmalıdır
Bu yılın sona ermesiyle birlikte uygulanmakta olan 5084 sayılı Teşvik Kanunu?nun uygulaması da sona erecektir. Hatırlanacaktır 5084 sayılı Teşvik Kanunu Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri döneminde çıkarıldı, daha sonra çeşitli revizeler yapıldı ve hâlen 49 ilde bu yasa uygulanmaktadır, enerji desteği ve diğer bazı destekler açısından 51 ilde uygulanmaktadır.
Bu yasa ekonomik krizin söz konusu olmadığı bir konjonktüre göre tasarlanmıştır ve öyle bir süreçte uygulanmıştır. Nitekim bu yasanın uygulaması 2008 yılı sonunda bitmekteyken, ekonomik kriz nedeniyle, Hükûmet bunun uygulama süresini 2009 yılı sonuna kadar uzatmıştır. 2008 yılında çok yüksek oranlı büyüme hedeflenirken 2008 yılının büyüme oranının yüzde 0,8?le sonuçlandığını unutmayalım. Yine 2009 yılı için yüzde 4 oranında büyüme hedeflenirken yıl sonunda bunun yüzde 6 küçülmeyle sonuçlanacağı tahmininin yapıldığını unutmayalım. Mademki 2008 yılı sonunda ekonomik krize giriyoruz düşüncesiyle bu yasanın uygulaması bir yıl daha uzatılmıştır, o hâlde aynı gerekçe daha ciddi, daha ağır bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle, bu yasanın, Teşvik Yasası?nın uygulama süresinin 2010 yılını sonuna kadar uzatılmasını öneriyoruz. Bu öneriyi burada yapıyorum. Kanun teklifi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduk. Yıl sonu gelmiştir ama zaman geç değildir, bütçeden sonra yapabiliriz, yeni yılın ilk haftasında bunu yapabiliriz ama bütün Anadolu sanayicisinin, Anadolu esnafının, Anadolu?daki KOBİ?lerin beklentisi budur. Bu yasanın süresinin uzatılmasının şart olduğunu düşünüyoruz.
? Bir işçinin işsiz kalması dramatik ama milyonlarca işçinin işsiz kalmış olması bir istatistik değildir, bir sosyal problemdir, bir derin ekonomik problemdir
Bakın, 2002 yılında, Adalet ve Kalkınma Partisinin hükûmeti devraldığı dönemdeki işsizlik oranı yüzde 10,3 iken, tam on yıl sonrası için, 2012 için Hükûmetin Türkiye?ye vaat ettiği işsizlik oranı yüzde 13,3?tür. On yıl sonra on yıl öncekinden Türkiye daha yüksek bir işsizliğe sahip olacaktır.
İşsizlik rakamları bir istatistik değildir değerli milletvekilleri. Burada çok güzel sözler söylendi. Stalin?in ?Bir işçinin ölümü trajik, 1 milyon işçinin ölümü istatistiktir.? lafını Sayın Başbakanımız kullandı.
Evet, bir işçinin işsiz kalması dramatik ama milyonlarca işçinin, 2009 Ağustosunda 3,4 milyon işçinin işsiz kalmış olması bir istatistik değildir, bir sosyal problemdir, bir derin ekonomik problemdir. Bunun üzerinde ciddi olarak düşünmek gerekir.
İşsiz kalıp da iş aramaktan umudunu kesen vatandaşlarımızın sayısı 2002 yılında 73 bin iken 2009 yılında bu rakam 679 bine çıkmıştır. 679 bin vatandaşımız iş arama umudu olmadığı için İş Kurumuna gidip ?iş arıyorum? bildiriminde bulunmamıştır.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.