Şile'nin Esenceli ve Darlık köyleri halkı yerinden edilmemelidir

Dönem: 26 Yasama Yılı: 3 Tarih: 22.11.2017 Birleşim: 27 Ham Tutanak Sayfası:151-153

 MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki yılık bir aradan sonra huzurunuzda bu kürsüden şahsım adına konuşuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

    Çok olumlu bir önerge burada işleme girmiş durumda. Hazırlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. 

    Sayın Mahmut Tanal'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak daha önce benim yapmış olduğum katkıyı kendisi burada dile getirdi. Ben de bu konuda birkaç kelime etmek isterim. 

    Şile'nin Esenceli ve Darlık köyleri, Tanal'ın ifade ettiği gibi, Osmangazi Barajı'nın yapılması nedeniyle mağdur duruma düşecek olan diğer bazı köylerin şimdi hepsi mahalle oldu ya, bu mahallelerin sorunlarını çözmek amacıyla Şile'den bir heyet, çok önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine geldi, muhtelif siyasi partilerle görüştüler, ben de kendileriyle o zaman görüştüm. O zaman daha referandum yapılmamıştı. Sayın Devlet Su İşleri Genel Müdürünü aradım, kendisine gittim, konuyu görüştük. Köylülerin çok makul bir önerisi vardı: "Bu baraj yerine, paket baraj yapalım. Birkaç tane paket barajla İstanbul'un içme suyu ihtiyacına Şile'nin akarsularının, derelerinin yapacağı katkı sağlanmış olur. Biz de yerimizden olmayız." Bana son derece makul bir öneri olarak geldi. Elbette, teknik bir konu olduğu için, Sayın DSİ Genel Müdürüyle bu konuyu görüşme ihtiyacı duydum. Sayın Genel Müdüre muhtarlarımızla beraber gittik, görüştük, kendisi konuyu inceleyeceğini söyledi, o konuda yapılmış olan projeden bahsetti. Hani, "Bu aşamadan sonra bu projeden geri dönülebilir mi?" şeklinde bir tereddüdü tam ifade etmedi ama böyle anladım ben. Sonuçta, buna karar verecek olan elbette ki Sayın bakanlardır, Hükûmettir. Benim görüşüm şudur: Proje yapılmış olabilir. Eğer önerilen çözüm makul bir çözüm ise, paket barajla bu yapılması planlanan barajın toplayacağı su toplanıyor ise bence o proje bırakılır, yeniden başka bir proje yapılır. Çünkü, bütün yasaların, bütün uygulamaların, bütün projelerin amacı halkın mutluluğudur. Şilelilerin, Esenceli ve Darlık köylülerinin mutluluğunu böyle sağlayacaksak bunu yapmak lazım. Evet, şimdi o yapılmadı, başka bir şey yapılıyor yani o barajdan vazgeçilmiyor, onun yerine, bu iki köy halkını, Esenceli ve Darlık köylerinin halkını bir başka yere taşıyoruz. Benim önerim, tercihim: O köy halkının paket baraj uygulamasına geçilmek suretiyle yerinde bırakılmasıdır. Eğer bu paket barajın yapılmasında teknik bir zorluk var ise bunu Hükûmetin açıklaması gerekir. Evet, bu konu Sayın Maliye Bakanının konusu değil, biliyorum ama Orman ve Su İşleri Bakanı Genel Kurula bilgi vermeli "Paket baraj şu nedenle yapılamıyor, şu nedenle doğru değil." Eğer teknik bir zorunluluk var ise bu uygulamaya gidelim, bu köy halkını taşıyalım öbür tarafa ama esas olan, köylülerin tercihi taşınmak değil, olduğu yerde kalmaktır ki zamanında da bu iki köy halkı yine bir başka yerdeki baraj uygulaması nedeniyle buraya nakledilmişti, hâlâ onların tapu ve mülkiyet sorunları çözülmemiştir. Bu çerçevede bu önergeyi olumlu buluyorum. Öbürü, teknik olarak imkânsız ise bunu yapalım, köylüler mağdur olmasın ama teknik olarak mümkün ise bunu yapmayalım, diğerini yapalım. Ben, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanının bu konuda Genel Kurulu bilgilendirmesini talep ediyorum. 

    Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)