Ulaştırma Bakanlığının 2010 Yılı Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonundaki Görüşmelerinde Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'a Yönelttiği Sorulara Sayın Bakan Bakana Tarafından Verilen Cevaplar

TRABZON MİLLETVEKİLİ
M. AKİF HAMZAÇEBİ?NİN

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
2010 YILI BÜTÇE TASARISININ
PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONUNDAKİ GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA
ULAŞTIRMA BAKANINA
YÖNELTTİĞİ SORULARA SAYIN BAKAN TARAFINDAN VERİLEN CEVAPLAR

? SORU:
Trabzon ? Maçka karayolunda sürekli kazalar olmaktadır. Sürekli ölümle sonuçlanan kazalar olmaktadır. Bir kez benim başıma da geldi, yani o dar yolda karşıdan gelen araç, sollanmaması gereken yerde solladığı için, sağ tarafta kaçma mesafesi olmasaydı ben de bir kazaya kurban gitmiş olabilirdim. Orada Karayolları araçları çalışıyor, onu görüyorum, özellikle kısa bir süre önce olan kazadan sonra. Durum nedir? Trabzon ? Maçka karayolu çok acilen ele alınacak bir yoldur.
CEVAP:
26,6 km. uzunluğundaki Trabzon ? Maçka karayolunda 2003-2008 yılları arasında 2,25 km.lik kısmı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Bugüne kadar 6,25 km. lik kısmın BSK kaplaması yapılmıştır. Sanat yapıları, köprü yapımı ve üstyapı çalışmaları devam etmektedir.

? SORU:
Bir Zonguldak milletvekili arkadaşım "Sen, Plan ve Bütçe Komisyonunda Karadeniz'in temsilcisisin." dediği için Zonguldak şehir geçişiyle ilgili projenin ne aşamada olduğunu soruyorum. Zonguldak'ı büyük ölçüde rahatlatacak olan bir proje.
CEVAP:
Toplam 2 Km uzunluğunda olan Zonguldak şehir geçişinin 1. Km.si BSK'lı bölünmüş yol olarak 2008 yılı sonu itibarı ile bitirilmiştir. Viyadük ve Tüneller için avan projesi çalışmaları devam etmektedir.

? SORU:
Yeniçam Tersanesiyle ilgili bilgi verdiniz. Yeniçam Tersanesinde üç parsel oluşturmuş durumda Denizcilik Müsteşarlığı. Bunlardan bir parseli orada halen tersane işiyle uğraşan yerel yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Diğer bir parsel, oraya teknoloji getirmek amacıyla, yeni teknolojinin getirilebilmesi amacıyla bir başka yatırımcıya tahsis edilmiş durumda. Üçüncü parselle ilgili henüz bir tahsis yoktu bir süre öncesine kadar. O ne durumdadır? Oradaki mevcut küçük yatırımcılar, küçük müteşebbisler, o parselin de kendilerine verilmesini istiyordu. Esasen oraya bu tersanenin kurulmasının temelinde oradaki o küçük müteşebbislerin rolü olmuştur. Onlar orada bu işi başlatmış olmasaydı tersane fikri doğmayacaktı. Mevcut alan onlara yeterli gelmeyecek. Bu diğer parseli onlara tahsis ederseniz uygun olur diye düşünüyorum. Bu konudaki düşünceniz ve Denizcilik Müsteşarlığının çalışması nedir, onu öğrenmek istiyorum,
CEVAP:
Trabzon Yeniçam bölgesinde 3 parsel olarak düşünülen tersane alanının 1 nolu parseli için 5084 sayılı "Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hükümleri çerçevesinde Valilik tarafından ihaleye çıkılmış ve 1 nolu parselin gemicilik firması adına tahsisi yapılmıştır. 2 ve 3 nolu parseller için tahsis işlemleri gerçekleştirilemeden 5084 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde 2 ve 3 nolu parsellerin tahsis işlemlerinin "Hazine Arazilerinin Tersane Yatırımlarına Tahsisinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre yapılması değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda Çamburnu'nda faaliyet gösteren Tekne İmalcileriyle yapılan görüşmeler ve kooperatif üyelerinin sunduğu projeye istinaden 3 nolu parselin tamamının ve 2 nolu parselin bir kısmının tahsis işlemlerinin yapılması hususunda çalışmalara başlanmıştır. Bu şekilde bölgede dağınık olarak faaliyet gösteren tekne imalcilerinin bir arada çalışabilmesi hedeflenerek, 8 üyeye sahip olan kooperatifin üye sayısından daha fazla parçaya bölünmesi uygun görülmüş ve söz konusu yerler 27 parçaya bölünmüştür. Maliye Bakanlığına, ilgili yerlerin tahsisi yönünde görüş bildirilmiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunulur.

www.akifhamzacebi.org

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz mağazasında geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.