?Alan bazlı gelir desteği ödemeleri başvurusunu yapmamış fındık üreticileri? ile ilgili olarak 26.03.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı?na tarafımdan aşağıdaki metni içeren bir soru önergesi verilmiştir.

 Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi Eker?in tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle ?alan bazlı gelir desteği ödemeleri başvurusunu yapmamış fındık üreticileri? ile ilgili olarak 26.03.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı?na tarafımdan aşağıdaki metni içeren bir soru önergesi verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

M. AKİF HAMZAÇEBİ
TRABZON MİLLETVEKİLİ
 


 14.07.2009 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 15.07.2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı?nın ?Alan bazlı gelir desteği? başlıklı 2?nci maddesinin birinci fıkrası ?22/11/2001 tarihli ve 2001/3267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen sahalarda fındık yetiştiriciliği yapan Fındık Üretici Belgesine sahip, kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişilere yılda bir defaya mahsus olmak üzere 2009, 2010 ve 2011 yıllarında her yıl için 150 TL/da alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılır.? şeklindedir. Söz konusu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğ ise 26.08.2009 tarihli ve 27331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğde alan bazlı gelir desteği alabilmek için başvuruların her yılın 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı belirtilmiştir.
Bu bağlamda;
1. 1 Eylül ? 31 Aralık 2009 tarihleri arasında kaç kişi alan bazlı gelir desteği alabilmek için başvuruda bulunmuştur?
2. Başvuru yapanlara ödenecek toplam alan bazlı gelir desteği ödemesinin miktarı nedir?
3. Söz konusu ödemeler ne zaman yapılacaktır?
4. Daha önce ?doğrudan gelir desteği ve diğer tarımsal destekler? için başvuruda bulunan fındık üreticilerinden bir kısmı yaptıkları başvurunun aynı zamanda alan bazlı gelir desteği başvurusu olduğu düşüncesiyle belirtilen tarihler içerisinde başvurularını yapmamışlardır. Bu durum Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca fındık üreticilerinin ihmali olarak değerlendirilmektedir. Ancak 2009-2011 yılları için yapılacak alan bazlı gelir desteği başvurularının ilk kez yapılan bir uygulama olduğu gözönüne alındığında; durumun ihmal değil yetersiz ya da yanlış bilgilendirilme sonucu olduğu düşünülebilir. Bu şekilde başvuruda bulunmayan üreticilerin sayısının 6 bini aşkın olduğu ifade edilmektedir. Buna göre başvuru yapmamış üreticilerin kesin sayısı nedir?
5. Bu adaletsiz durumu ortadan kaldırmak için başvuruyu yapmamış üreticilere ilave süre vermeyi düşünüyor musunuz?

 

www.akifhamzacebi.org

 


 

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç saat beklemek zorunda.