Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonundaki Görüşmeleri Sırasında Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ile Trabzon Numune Hastanesi Hakkındaki Konuşma

Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarısının
Plan ve Bütçe Komisyonundaki
18 Mart 2010 tarihli görüşmelerinde
Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ile şahsım arasında geçen konuşmanın tutanağı aşağıdadır:

M. Akif HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Bakan, açıklamalarınıza teşekkür ediyorum.
Trabzon'daki Numune Hastanesiyle ilgili daha önce sorduğum soruya karşılık olarak yaptığınız açıklamaya bir ilave sorum olacak. Biraz önce zorunlu olarak bu hizmeti Kaşüstü'ndeki yeni hastanenin vereceğini ifade ettiniz. Mevcut Numune Hastanesiyse onkoloji hizmetini verecek dediniz. Ancak, poliklinik hizmetlerinin Kaşüstü'nde verilecek olması, hastalar açısından ve onun yakınları açısından çok büyük sorun yaratacaktır. Örneğin, en son yağan karla Kaşüstü'ndeki hastaneye ulaşım durmuştur, çünkü oldukça yukarılarda yer alan bir hastanedir. Yani, merkezde ona uygun arsa bulamadık, mecburen bu hastaneyi Kaşüstü'nde kurduk açıklaması, hastanın ihtiyaçlarıyla bağdaşmıyor. İstenirse merkezde buna yönelik arsa da bulunabileceği kanaatindeyim. O çalışmanın iyi yapılıp yapılmadığından emin değilim ama istenilen bir şey mutlaka gerçekleştirilir. Demek ki merkezde bir hastane yapımı için yeteri kadar gayret sarf edilmemiştir diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ (Erzurum) - Müsaade eder misiniz efendim kısa hemen bir cümleyle.
Başkan - Buyurunuz.
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ (Erzurum) - Bu görüşe katılmak mümkün değil Sayın Hamzaçebi. Benim bir önceki müsteşarım Trabzonlu, TOKİ Başkanı Trabzonlu, özel olarak seçilmiş değiller ama böyle tesadüf etmiş, şimdiki müsteşarım Trabzonlu, bu işleri Sağlık Bakanlığında Tedavi Hizmetlerinde yürüten bir genel müdür yardımcısı da Trabzonlu ve ayrıca bizzat ben orada arsa bulabilmek için iki sene boyunca il valiliğiyle, defterdarlıkla, çeşitli kurumlarla irtibata geçerek uygun bir arsa bulmaya çalıştım. Yani bu verdiğimiz emeklerin bir Trabzon Milletvekili olarak hakikaten takdir edilmesini beklerim.
Şimdi, peki aşağıda bir poliklinik yapabilir miyiz? Yapabiliriz, ancak Türkiye'deki sistemi doktorları bölerek yürütemiyoruz Sayın Hamzaçebi, çünkü Türkiye'de doktor sayısı, gerçi Trabzon'da Türkiye ortalamalarının üstündedir doktor sayısı ama gücü ikiye bölmek için yetmiyor. Yani poliklinikte çalışan hekimler bir taraftan da kendi kliniklerindeki hastaları takip ediyorlar gün içerisindeki problemlerden dolayı. Dolayısıyla, mesela bir hastanenin, şimdi Kaşüstü'yle Akçaabat'ı da birlikte düşünürsek, bu hastanelerin yataklı hizmetlerinin, mesela Almanya'da olduğu gibi, bir hastanede yapılması, poliklinik hizmetlerininse farklı birimlerde yapılması şu anda hekim sayısı itibarıyla çok gerçekçi görünmüyor, ama orada onkolojik hasta tedavileriyle beraber bazı diğer poliklinik hizmetlerini de yürüteceğiz, onu söylemiştim zaten, bir günübirlik hastane mantığı içerisinde.
Yola sıra gelince: Birkaç gün önce Trabzon'daydım ben, Tıp Bayramı'nı Trabzon'da kutladık, şu andaki yol Kaşüstü'ndeki hastanenin nihai yolu olarak kullanılmayacak, şu anda oradan bir servis yolu gibi yok var. Vadiden geniş, 50 metrelik, eğimi de çok yüksek olmayan çok güzel bir yol yapılıyor. Dolayısıyla bir ulaşım problemi olmayacağına inanıyorum. Tabii ki şehrin merkezinde bir yere daha kolay ulaşılabilir diye düşünürüz, ama bu da her zaman çok gerçekçi değil, çünkü bir hastaneye yürüyerek gidebileceklerin sayısı çok kısıtlıdır. Yani, o hastanenin etrafındaki 3~5 bin nüfustur o. Bir hastaneye insanlar genellikle şehrin farklı yerlerinden ya kendi araçlarıyla gelirler ya toplu taşıma araçlarıyla gelirler. Şehrin içindeki Numune Hastanesinde, kendi aracınızla giderseniz aracınızı bırakabileceğiniz hiçbir yer yoktur. Bir toplu taşıma aracının da o alanlara girmesi çok kolay değil, şehrin tam göbeğinde ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde.
Onun için, aslında Trabzon adına yapılan bu çok hayırlı hizmetlerin, yani iki hastanenin sadece inşaat bedeli zannediyorum 100 milyon lirayı geçecektir. Değerli muhalefetimiz tarafından, zatıaliniz tarafından da takdir edilmesini bekliyorum. Oradaki halkımıza da bunu anlatmalıyız. Genellikle bu hastanenin etrafındaki rant paylaşımıdır, şehirde sorun lobiciliği yapılmasına sebep olan, birçok şehirde bunları yaptığım için çok iyi biliyoruz. Yani, hastanenin etrafında, tabii olarak konuşlanmış olan eczaneler oluyor veya işte ufak tefek oranın işlerini gören işletmeler oluyor. Bir şehrin sağlık hizmetini bu çeşit lobiciliğin etkilerinden de kurtarmalıyız.
Trabzon için yapılan iş çok doğru bir iştir, bunu inşallah yakında hep beraber yaşayacağız.
Başkan - Teşekkür ederim.
Trabzon'a söz verirsek Sayın Başkan da istiyor söz.
M. Akif HAMZAÇEBİ (Trabzon) - Sayın Bakan, ben, Trabzon'a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bu hizmetleri eleştirmek veya küçümsemek adına herhangi bir değerlendirme yapmış değilim.
Ayrıca, görevde bulunan Trabzonlu hemşerilerimi de eleştirmek amaçlı herhangi bir beyanda bulunmadım. Sadece ifade ettiğim husus, Numune Hastanesinde bugün verilmekte olan poliklinik hizmetlerinin Kaşüstü'nde verilecek olması nedeniyle şehirden oraya yapılacak olan ulaşımın yaratacağı zorluktur. Yani, bunu şehirdeki veya Numune Hastanesi etrafındaki birtakım lobicilik olarak ifade ettiğiniz hareketlerle, davranışlarla ilişkilendirmiş gibi bir ifadede bulundunuz, buna da üzüldüm.
Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ (Erzurum) - Yok, öyle bir kastım yoktu, geleceğe yönelik tedbirli olmak açısından söyledim. Öyle bir kastım kesinlikle yok.
M. Akif HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bir hastanenin hasta açısından önemi veya hastanenin taşıması gereken şartlardan birisi de, herhalde, orada sunulacak olan hizmete vatandaşın kolay ulaşabilmesidir, ben bunu değerlendirdim. Akçaabat'ta nasıl yapılacak hastaneye bir yer bulunabildiyse, Kaşüstü'nde yapılacak olan hastaneye de daha merkezde bir yerin bulunması mümkündür. Akçaabat'ta yapılmakta olan, hatta bitmekte olan hastanenin yeri imar planında başka bir amaca ayrılmıştı, şimdi hastane olarak planlandı. Belediye imar planı değişikliğini yaptı, hastane olarak yapılıyor. Şimdi aynı şeyi inanın ben de Trabzonlu eski bir bürokrat olarak, eski bir Milli Emlakçı olarak, eski bir defterdar olarak, şimdi de bir milletvekili olarak Trabzon'da Numune Hastanesi için daha uygun bir yer bulunabileceği kanaatindeyim, bunu da bilginize sunuyorum. Hizmetler için teşekkür ediyorum.
Ayrıca, Trabzon'da Türkiye ortalamasının üzerinde yatak sayısı var dediniz; gerçi açıklamasını yaptınız ama ben de ifade edeyim. Tabii, Trabzon, sadece o bölge kentin değil, bölgenin de hastanesi. Sadece bölgenin hastanesi değil, çevre ülkelere de sağlık hizmeti verebilecek olan bir merkez. Şüphesiz siz bunu değerlendiriyorsunuz, hiç şüphem yok ama Komisyonda yanlış bir izlenim doğmaması için ifade etme ihtiyacı duydum. O bölge, sağlık bölgesi olacaktır, sağlık merkezi olacaktır, çevre ülkelere de hitap edecektir. Türkiye'nin sağlık turizmi açısından çok gelişen bir bölgesi olacaktır. Trabzon'daki yatak sayısını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Hatta bu çerçevede ele alırsak belki biraz daha yatak sayısına ilave etme ihtiyacı da çıkacaktır, bu ihtiyacın önümüzdeki yıllarda çıkacağı kanaatindeyim.
Ayrıca Trabzonlu bürokratlara da Trabzon için yaptıkları çalışmalar nedeniyle çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Başkan - Teşekkür ederim.


Kamuoyunun bilgisine sunulur.

www.akifhamzacebi.org

 

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.