Hamzaçebi, CHP İstanbul İl ve ilçe Engelliler Komisyonları başkanlarını TBMM'de ağırladı

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanlığı bünyesinde kurulan Engelliler Komisyonu Başkanı Ahmet Gürlevik ile ilçe engelliler komisyon başkanlarını kabul etti. 

Hamzaçebi, TBMM'nin, engelliler konusunda bir yasama organı olarak yapacağı çok şey bulunduğunu dile getirdi. 

Bugüne kadar bazı adımlar atıldığını ancak bunların yeterli olduğunun söylenemeyeceğini belirten Hamzaçebi, "engellilerin hakları, talepleri" derken, buna, güçlü devletin zayıf, korunmasız bireylere yaptığı yardım olarak bakılmaması gerektiğini vurguladı. Hamzaçebi, olaya böyle bakılması halinde, bunun son derece yanlış olacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Engelli vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımız gibi, bu ülkede doğmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan veya bu ülkeye vatandaş bağı olsun olmasın, bir insan olmaktan dolayı elde ettiği haklar var. Devlet bir takım düzenlemeler yaparken, bu hakları, doğuştan elde edilen bütün haklarını insanlara, özellikle engelli vatandaşlarımıza vermek zorundadır. Devletin yaptığı düzenlemeler budur, yoksa devlet lütuf yapmaz, kimse devletten lütuf beklemiyor. Bizim anlayışımızda, hayırsever devlet yoktur; sosyal devlet vardır. Sosyal devlet, bütün vatandaşlarını sosyal güvenceye bağlamış, sosyal güvence şemsiyesi altında buluşturmuş, bütün vatandaşlarını özgürlükçü bir demokraside yaşama hakkına sahip kılmış devlettir. Engelli vatandaşlarımızın, diğer vatandaşlarımızdan ulaşım, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, gelir gibi konularda hiçbir farkı yoktur. Herkesin ihtiyaçları aynıdır. Ancak engelli vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak için olanakları sınırlıdır. Devletin görevi, bu olanakları, engelli vatandaşlarımıza vermektir." 

Hamzaçebi, Türkiye'de engelli vatandaş sayısı konusunda netleşilmesi gerektiğini vurguladı. Hamzaçebi, engelli vatandaş sayısının 8,5 milyon mu yoksa 13 milyon mu olduğu konusunda kafaların karışık olduğunu bildirdi. Hamzaçebi, "Engelliler idaresi, nüfusun yüzde 12,9'unun engelli olduğunu söylüyor. Devletin istatistikle görevli kurumu, bu rakamı yüzde 7'ler olarak ifade ediyor. Elbette istatistik kurumunun istatistiklerine güvenilmeli ama bir yandan da devletin bir başka kurumunun yaptığı ciddi çalışma var. Bu teknik sorunu çözmek, engelli sayısını doğru olarak belirlemek gerekir. " diye konuştu. 

Engelli vatandaşlarımızın haklarını, birçok başlık altında sıralayabileceklerini dile getiren Hamzaçebi, engelli vatandaşların temsil sorunu bulunduğunu vurguladı. Hamzaçebi, TBMM'de olsun, seçilmiş diğer organlarda, belediye, il genel meclislerinde olsun engelli vatandaşların yeterince temsil edildiğinin söylenemeyeceğine işaret etti. 

Siyasetin mücadele işi olduğunu, mücadele, kavga vermeden hiçbir hakkın elde edilmediğini dile getiren Hamzaçebi, bu konuda engelli vatandaşlara, örgütlü olarak mücadele etmenin düştüğünü anlattı. Hamzaçebi, devletin engelli vatandaşların mücadelesi önündeki bu zorlukları görerek, bunları aşacak düzenlemeler, uygulamalar yapması gerektiğini belirtti. 

Hamzaçebi, iktidar ve muhalefetin 2005'de çok güzel bir yasa çıkardığını anımsatarak, vatandaşların girip çıktığı her yerin engelli vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği yerlere dönüştürülmesinin sağlandığını, buna yönelik süreler getirildiğini bildirdi. Hamzaçebi, bunun için ilk olarak 7 yıllık süre verildiğini, bu süre içinde kent yaşamı içindeki yapıların engelli vatandaşlar için uygun hale getirilmemesi halinde cezai yaptırımların olduğunu ifade etti. Hamzaçebi, "Süre bitti, yeniden süreler uzatıldı. Dileriz ki uzatılan süre, son olsun, bir daha böyle bir uzatmayı Türkiye yaşamasın." diye konuştu. 

Hamzaçebi, engelli vatandaşlarımız için yapılması gereken birçok düzenleme daha bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Vergi düzenlemeleri, sosyal haklara ilişkin düzenlemeler var. Evde bakım hizmeti alan engelli vatandaşlarımızın aldığı ücretlerde, bakım hizmetlerinde aksamalar var. Engelli vatandaşlarımızın dava açmasının önünde engeller bulunuyor. Engelli vatandaşa 'dava aç, bu senin hakkın' dediğin zaman, avukat tutacak, harç ödeyecek, davayı kazanıp kazanmayacağı da meçhul. 'Acaba ben bu hakkı hiç aramasam mı' diye psikolojik olarak olayın başında kendisini yenilmiş hissediyor. Bu duyguyu engelli vatandaşımıza yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Açılacak bütün davalarda, engelli vatandaşlarımız harçtan muaf tutulmalıdır. Otomobil iktisabında halen sorunlar yaşanıyor."

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.