Sayın Mumcu'ya bugüne kadar gösterdiği objektif, başarılı, tarafsız tutum için teşekkür ederiz

4 Nisan 2015 Cumartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Dilek YÜKSEL (Tokat)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşimini açıyorum.
(?)
Sayın Hamzaçebi?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, biraz önce kürsüden İstanbul Milletvekilimiz Sayın Süleyman Çelebi, Meclis Başkan Vekilimiz Sayın Güldal Mumcu'nun bugüne kadarki objektif yönetimiyle ilgili çok güzel bir değerlendirme yaptı. Sayın Çelebi'nin bu görüşleri Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşleridir. Sayın Güldal Mumcu'ya başlangıçtan itibaren bugüne kadar göstermiş olduğu objektif yönetim için, başarılı yönetim için, tarafsız yönetim için Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun teşekkürlerini iletiyorum ve devamını diliyorum Sayın Başkanım.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.