CHP'nin projesi kürt kimliğinin özgürce ifade edilebilmesidir

23 Aralık 2010 Perşembe
?
BEŞİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 20.13
BAŞKAN: Başkan Vekili Meral AKŞENER
KÂTİP ÜYELER: Yaşar TÜZÜN (Bilecik), Fatih METİN (Bolu)
----- 0 -----


BAŞKAN ? Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 40?ıncı Birleşiminin Beşinci Oturumunu açıyorum.
2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı?nın görüşmelerine devam ediyoruz.
Komisyon? Burada.
Hükûmet? Burada.
Tasarının 19?uncu maddesini okutuyorum:
?
BAŞKAN ? ?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan?
MEHMET ŞANDIR (Mersin) ? Sayın Başkan?
BAŞKAN ? Sırayla dinleyeceğim, lütfen?
Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, Sayın Konuşmacı konuşmasında, Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu?na bir sataşmada bulundu. O nedenle söz istiyorum efendim.
BAŞKAN ? Buyurun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Trabzon) ? Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; öyle anlaşılıyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Barış ve Demokrasi Partisi aynı şeyleri farklı cümlelerle ifade ediyorlar. Öyle anlaşıldı. Ancak Sayın Sakık konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu?nu, kurultay konuşmasında ?Kürt? kelimesini, ?Kürt halkı? kavramını kullanmamış olması nedeniyle, bunu bir eksiklik olarak gördüğünü ve Sayın Başbakanın ?Kürt halkı? kavramını kullanmış olması nedeniyle de bunu Sayın Başbakanın hanesine artı olarak yazdığını ifade etti. Bu, sanki Cumhuriyet Halk Partisinin Kürt vatandaşlarımıza yönelik tutumunda, politikasında bir eksiklik olarak vurgulanmaya çalışıldı. Her şeyden önce?
ZEYNEP DAĞI (Ankara) ? Politika yok ki eksiklik olsun.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Dinlerseniz Hanımefendi? Dinlerseniz, politikamızın birkaç cümlesini ben size ifade edeyim.
?Politika yok ki.? diyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi hangi politikayı uyguladı bugüne kadar? Türkiye?de ne kadar etnik kimlik olduğunu biz Sayın Başbakanla, Sayın Recep Tayyip Erdoğan?la öğrendik. O, saymakla bitiremedi Türkiye?de ne kadar etnik kimlik olduğunu, hâlâ sayıyor. Daha düne kadar, Habur?dan giren terör örgütü mensuplarının giriş töreni karşısında ?Bu tablodan umutlanmamak mümkün değil mi?? diyen Sayın Başbakan değil miydi?
SUAT KILIÇ (Samsun) ? Akif Bey, bana mı cevap veriyorsunuz?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Eğer konuşmamıza grubunuz izin verirse daha sakin konuşabilirim.
FERİT MEVLÜT ASLANOĞLU (Malatya) ? Suat Bey, Hanımefendi?yi susturun o zaman.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - O görüntüler karşısında ?Umutlanmamak mümkün değil mi?? diyen Sayın Başbakan değil miydi?
Birkaç gündür güneydoğu da demokratik özerklik adı altında bir tartışma yürütülüyor. Hiç duydunuz mu Sayın Başbakan demokratik özerklik konusunda ne düşünüyor? Politikası nedir? Bir açıklaması yok.
BENGİ YILDIZ (Batman) ? Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Hamzaçebi? Sizin görüşünüz ne?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Neden? Çünkü yaklaşan bir seçim var. Seçim nedeniyle Kürt oylarına ihtiyacı var.
AHMET YENİ (Samsun) ? Cesaret ediyorsan konuya gel?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) ? Evet. Evet.
Bakın, geliyorum, konuya geliyorum. Konuya geliyorum.
Demokratik özerklik diye bir tartışma var. Demokratik özerklik konusunda, isterdim ki, gruplar görüşlerini net olarak ifade etsin. Cumhuriyet Halk Partisinin gündeminde demokratik özerklik diye bir şey yoktur değerli arkadaşlar. Türkiye?de, biz, Kürt kimliğinin özgürce ifade edilebilmesinden, o kültürün özgürce yaşanmasından yanayız, programımız budur. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Barış ve Demokrasi Partisine bu çizgiye gelmelerini, Barış ve Demokrasi Partisine terörle arasına mesafe koymasını tavsiye ediyorum.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)
?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm kullanımı zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.