Seçime doğru projelerimizi açıkladıkça bizi daha çok takip etmek zorunda kalacaksınız

4 Nisan 2015 Cumartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Dilek YÜKSEL (Tokat)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşimini açıyorum.
(?)
Buyurunuz Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bostancı çok mahcup bir şekilde savunmaya çalıştı, ne diyeceğini de doğrusu bilemedi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı dönemine giderek oralardan güç almaya çalıştı ama başaramıyor.
Şimdi, önergeye gel Sayın Bostancı. Önerge, BAĞ-KUR, SSK emeklilerine, 6,5 milyon kişilik bir kitleyi oluşturan SSK emeklisine en çok 22 lira zammı içeriyor. Bu 22 lira zammı alan kişiye temmuz zammını da vermeyecekler. Bu 22 lira zammı neden veriyorsunuz, niye harekete geçtiniz? Sayın Kılıçdaroğlu'nun emeklilere dinî bayramlarda birer maaş ikramiye sözü üzerine harekete geçtiniz.
Bakın, biz sosyal güvenlik destek primini de sıfırlama sözünü verdik, Sayın Kılıçdaroğlu bu sözü verdi, hemen panikle buraya bir önerge getirdiniz "Bari yüzde 15'ten 10'a indirelim." Taklittir bu yani taklit etmeye çalışmaktır. Taklit hiçbir zaman aslı gibi başarılı olamaz.
Bizi daha çok takip edeceksiniz. Seçim dönemine doğru birçok projemizi açıkladıkça siz bizi takip etmek zorunda kalacaksınız. Ne yazık ki Parlamento kapalı olacağı için o konularda önerge verme imkânınız olmayacak. Millete bunları söyleyeceksiniz, biz bunları millete anlatacağız, millet 7 Haziranda sizi sandığa gömecek.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.