Davutoğlu'nun iddiası koca bir yalandır. Davutoğlu emeklilerden özür dilemelidir

4 Nisan 2015 Cumartesi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır), Dilek YÜKSEL (Tokat)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91'inci Birleşimini açıyorum.
(?)
Buyurunuz Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakanın emeklilere 100 lira taahhüdünün maddesini görüşüyoruz şimdi. Hemen söyleyeyim ki Sayın Başbakan emeklilere doğruyu söylememiştir. Sayın Başbakan diyor ki: "Emeklilerin yüzde 60'ı bundan yararlanacaktır." Bu rakam tamamen gerçek dışıdır. Sayın Başbakan emeklilere doğruyu söylememiştir. Türkiye'de toplam emekli sayısı 10 milyon 920 bindir. Bunun işçi emeklisi olan kısmı 6,5 milyondur, BAĞ-KUR emeklileri 2 milyon 452 bin kişidir, memur emeklileri de 1 milyon 958 bindir. Bu rakama tekrar döneceğim.
Sayın Başbakan ne diyor? "Bin liranın altında emekli maaşı alan her emekliye 100 Türk lirası vereceğiz. 1.000 ila 1.100 Türk lirası arasında emekli maaşı alanların maaşını da 1.100 liraya tamamlayacağız" Ancak bu önergede bir de kurnazlık yapılıyor. Değerli milletvekilleri, emeklilerin maaşı ocak ve temmuz ayında artar. Diyor ki burada: Sana 100 lira veriyorum ama ya da maaşını 1.100 liraya tamamlıyorum ama sana temmuzdaki o enflasyondan kaynaklanan artışı vermeyeceğim, bunu bilelim bir kere, bunu geri alıyor. Bir eliyle veriyor, öbür eliyle de o artışın bir kısmını geri alıyor. Bunu ne zaman verecek? Temmuz ayında verecek, şimdi vermiyor. Niye temmuz ayı? Sayın Başbakan emekliye demek istiyor ki: Bu seçimde bizim partimize oy ver, ben de sana temmuz ayında 100 lira vereyim. Böyle bir siyaset olur mu değerli arkadaşlar?
Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere dinî bayramlarda, yani Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye sözünü verdi. Davutoğlu, paniğe kapıldı, panikle bir şey yapmaya çalışıyor, bizi taklit etmeye çalışıyor; olmuyor, olmuyor yapamaz, taklit edemez, bizim peşimizden gelemez, bizim projelerimize Davutoğlu'nun yetişmesi mümkün değildir. Birer maaş ikramiye dinî bayramlarda... Davutoğlu ne diyor: "100 lira vereceğim, temmuz ayında vereceğim ama temmuzdaki emekli maaş artışını da sana vermeyeceğim."
ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) - Temmuz ayında kendi olmayacak Sayın Başbakanın.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - İki: 100 lira mı veriyor gerçekten? Hayır arkadaşlar, vermiyor.
Şimdi, bakın, emeklilerin toplamı 10 milyon 920 bin. Ne dedi Sayın Başbakan: "Emeklilerin yüzde 60'ı bundan yararlanacak." Yani, 6 milyon 552 bin emeklinin yararlanacağını söylüyor. Şimdi en düşük SSK emekli maaşı 1.047 lira. Eğer temmuz ayında yüzde 3'lük normal artış olursa, enflasyondan kaynaklanan artış, bu 1.047 liralık maaş 1.078 lira olacak. Ne diyor Sayın Davutoğlu: "Ben bunu 1.100 liraya tamamlayacağım yani 22 lira vereceğim." Yani, bir kere 6,5 milyonluk işçi emeklisine Sayın Davutoğlu'nun vereceği artış 22 liradır. Bu, bir kısım emeklide 2 lira olacaktır, 3 lira olacaktır. Davutoğlu diyor ki: "2 lira aldın -işçi emeklisi- hadi bakalım, gözün aydın." İşçi emeklisi yararlanmıyor. Geriye kalıyor 2 milyon 452 bin BAĞ-KUR emeklisi, onlara da 100 lira verecek, vermeyecek, meçhul.
Değerli milletvekilleri, sonuçta "Emeklilerin yüzde 60'ı, 6,5 milyon kişi bundan yararlanacak." iddiası koca bir yalandır, koca bir balondur. Davutoğlu emeklilerden özür dilemelidir.
Değerli milletvekilleri, bu önerge gerçek dışıdır, gerçeği yansıtmıyor. 22 liralık zammı, 2 liralık zammı, 3 liralık zammı Davutoğlu emekliye bir müjde gibi sunuyor ve bunu da bir seçim yatırımı olarak söylüyor. Bu da üzücü bir durumdur; oyunu bana vereceksin, 22 lira zammı alacaksın.
Emeklimiz ne yapacağını biliyor. Emeklimiz 7 Haziranda size gerekli dersi verecektir. Biz bütün emeklilerimize Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye sözünü tekrarlıyoruz, vereceğiz, kendilerine hayırlı olsun diyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz kulüp geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.