Ceylanpınar ve Zonguldak'taki sorunların çözümü için CHP'li üyeler başından beri olumlu görüşte

3 Nisan 2015 Cuma
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: İsmail KAŞDEMİR (Çanakkale), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90'ıncı Birleşimini açıyorum.
(?)
Sayın Hamzaçebi?
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Biraz önce kürsüden konuşan hatip, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına konuşan hatip benim sözlerimi Genel Kurala bir miktar yanlış çevirerek anlattı, önce onları düzeltmek istiyorum.
Birincisi şu: Ceylanpınar'la ilgili olarak Hükûmet tasarısında yer alan düzenlemede tapu tahsis belgeleriyle ilgili bir sorunun çözümü yer almıyordu. Önergenin bu bölümü tamamen Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun Zonguldak'la ilgili olarak vermiş olduğu önergeden aynen alınmıştır. Elbette bir şey doğru yapılıyor ise iktidar partisinin Cumhuriyet Halk Partisinden bunu almasında hiçbir yanlışlık yok, biz bundan memnun oluruz.
İkincisi: Yine, Ceylanpınar'daki diğer tapu sorununun çözümünde, yani tapu tahsis belgesi dışındaki yerlerin mülkiyetinin vatandaşa devrinde Hükûmet tasarısı belediyeyi araya koyuyordu yani Hükûmet: "Seçime doğru belediyeyi araya koyayım, belediye üzerinden bir siyaset geliştireyim." derdindeydi. Buna gerek yok. Bakın, yine doğru yol bulundu, gelindi, Cumhuriyet Halk Partisinin Zonguldak'la ilgili önergesi takip edildi burada; belediye aradan çıkarıldı, doğrudan vatandaşa bunun tapusu verilecek.
Yalnız, burada, bedelde bir sorun var, sayın hatip kürsüde onu yanlış ifade etti, "Harca esas değerden devredilecek." dedi. Önerge iki bölüm: Tapu tahsis belgeli olanlar harca esas, daha doğrusu onlar bedelsiz 400 metrekareye kadar, 400 metrekarenin üstü harca esas değerden devredilecek; diğerleri ise ilçe takdir komisyonunun belirleyeceği değer üzerinden devredilecek.
Şimdi, bakın, burada problem olabilir, burada da "harca esas değer" denebilirdi. Hükûmet diyebilir ki: "Harca esas değer yüksekti." Bilemiyorum, orada harca esas değer nedir? Vatandaşın bütçesinin üzerindeyse sorun yaratabilir. Ancak, böyle bir durumda yetkiyi komisyona vermekle sorun çözülmez. Neden çözülmez? Komisyon değer takdir ederken harca esas değerin altına düşemez. Umarım, bu iyi irdelenmiştir, biz Hükûmetin bunu irdelediğini kabul ederek onların bedel konusundaki bu önerisini burada benimsedik ve ilçe takdir komisyonunun belirleyeceği bedel olarak bunu buraya biz de yazdık.
Şunu hemen son olarak ifade edeyim: Gerek Ceylanpınar'daki mülkiyet sorununun çözümü gerekse Zonguldak'taki mülkiyet sorununun çözümü konusunda Cumhuriyet Halk Partili Komisyon üyeleri başından sonuna kadar olumlu görüşlerini ifade etmişler ve desteklerini bildirmişlerdir.
Bu önergemize ve diğer aynı mahiyetteki önergelere Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun "evet" oyu vereceğini buradan bir kez daha ifade ediyorum. Tüm Ceylanpınarlıları buradan selamlıyorum.
İyi akşamlar.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz mağazasında geldi ve sevdim aldım. hemen kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.