CHP'nin iade-i itibar teklifini yasalaştırmayı, başta AKP olmak üzere tüm Parlamentoya öneriyorum

1 Nisan 2015 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkan Vekili Şükran Güldal MUMCU
KÂTİP ÜYELER: Dilek YÜKSEL (Tokat), Mine LÖK BEYAZ (Diyarbakır)
-----0-----
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88'inci Birleşimini açıyorum.
(?)
Sayın Hamzaçebi, tekrar sisteme girmişsiniz.
Buyurunuz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu hak ihlali kararından sonra İstanbul'daki mahkeme tarafından yeniden görülen Balyoz davasında, mahkeme, sanıkların tümüyle ilgili olarak berat kararı vermiştir.
Esasen, davanın başlangıcından bu yana biz, bu davanın uydurma delillerle yürütüldüğünü söylemiştik, "Bu dava haksız, hukuksuz bir davadır." diye ifade etmiştik ve söylediklerimiz gerçek çıktı.
Tüm sanıkların berat kararı almış olmasından elbette ki mutluyuz ama buruk bir mutluluk bu çünkü o davada yargılanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok değerli komutanlarının hayatları çalınmıştır, gelecekleri karartılmıştır, büyük bir umutsuzluğun içerisine düşmüşlerdir, ya emekli olmuşlar ya tasfiye edilmişlerdir, emekli olmak zorunda kalmışlardır, böyle bir acının içerisindedirler. Zamanın Başbakanın, şimdinin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan "Biz aldatıldık." demiştir bu davayla ilgili olarak.
Şimdi o zaman yapılması gereken yani mahkemenin berat kararı vermesinden sonra yapılması gereken, bu komutanlarımıza itibarlarını iade etme yönünde bir yasa çıkarma olacaktır. Bunu mutlaka yapmak gerekir. "Aldatıldık." demek yetmez, özür dilemek kanunla olur. Hiçbir özür, o komutanlarımızın çalınan hayatlarını, yaşadıkları acıları geri getirmez, intihar eden kişilerin o hayatlarını geri getirmez, onların ailelerinin acılarını hafifletmez ama bunu mutlaka yapmak gerekir, bir demokratik devlet bunu mutlaka yapmalıdır.
Cumhuriyet Halk Partisinin konuya ilişkin olarak vermiş olduğu kanun teklifi, geçen hafta salı günü Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun oylarıyla reddedilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan, Cumhuriyet Halk Partisinin iadeiitibar teklifini yasalaştırmayı, başta iktidar partisi grubu olmak üzere tüm Genel Kurula, Parlamentoya öneriyorum.
Teşekkür ederim.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.