Sayın Başkan, size göre Anayasa'ya aykırılığın cinsleri mi var?

26 Mart 2015 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
BAŞKAN - Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, varsayalım ki burada bir önerge verildi. Bu önergede "Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet değildir." hükmü var. Anayasa'ya aykırılığını ileri sürdük. Siz bunu işleme koyacak mısınız Sayın Başkan?
BAŞKAN - Hayır efendim. O buna örnek teşkil etmez efendim.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Hayır, nasıl örnek değil? İşte, Anayasa'ya aykırılığın cinsleri mi var yani? Hafif aykırı, tam aykırı, ilk 3 maddeye aykırı, diğerlerine aykırı; böyle bir şey olur mu Sayın Başkan? Cumhurbaşkanının görevi olmayan bir konuda Cumhurbaşkanına ödenek verilemez. Bu, bütçe hakkına da aykırıdır. Parlamento bütçelerle yürütme organına verdiği ödenekleri denetleme hakkına sahiptir. Cumhurbaşkanına görevi olmayan bir konuda ödenek veriyorsunuz, Parlamento bunu kesin hesap kanunuyla denetleme imkânına sahip değil. Bütçe ilkelerine, Anayasa'nın bütçeyle ilgili hükümlerine de aykırı Sayın Başkan.

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen bir hafta beklemek zorunda.