Bu önergenin kabulü, Arap ülkelerinde olan Baas rejiminin Türkiye'ye ithal edilmesidir

26 Mart 2015 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu önergenin kabulü, Arap ülkelerinde olan Baas rejiminin Türkiye'ye ithal edilmesidir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Buna başta karşı çıkması gereken, Sayın Başbakanın kendisidir. Millî İstihbarat Teşkilatı kendisine bağlıdır, istihbarat faaliyetleri kendisine bağlıdır.
OKTAY VURAL (İzmir) - Evet, Başbakanlığa bağlıdır, efendim, icrai bir görevdir, bunu yürütemez.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bunun Cumhurbaşkanıyla hiçbir ilgisi yoktur, gerekli hâllerde, hangi hâllerde Cumhurbaşkanına istihbarat konusunda bilgi verileceği bellidir. Ama istihbarat faaliyetleriyle ilgili "Ben şuna şu parayı vereceğim, doğrudan MİT'i yöneteceğim ya da MİT'in içinde oluşturulan o yasa dışı yapılanmayı yöneteceğim?" Bu mümkün değildir, bu odur. Cumhuriyet Halk Partisi bunu açıkladı, Millî İstihbarat Teşkilatı içerisinde, 2'si İstihbarata Karşı Koymadan, 2'si de Stratejik Analiz biriminden olmak üzere, 4 kişilik yasa dışı bir örgütlenme gerçekleştirilmiştir. Bu örgütlenme, Cumhuriyet Halk Partisine ve muhalefet partilerine yönelik bir operasyonu gerçekleştirmektedir, bir algı operasyonunu. Bu, onun uzantısı bir maddedir, bunu reddediyoruz.

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm seçip zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.