Cumhurbaşkanı emrine örtülü ödenek verilmesi Anayasa'ya aykırıdır

26 Mart 2015 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu maddeyi işleme koymanız mümkün değildir, Anayasa'ya aykırıdır Sayın Başkan. Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Bugünkü Cumhurbaşkanı "Ben tarafsız değilim. Parlamenter sistem bekleme odasına alınmıştır." dese de Anayasa, Cumhurbaşkanına tarafsız bir konum vermiştir ve yürütmeyle ilgili görevleri de bellidir. Cumhurbaşkanı yürütmeyle ilgili görevlerinden dolayı tarafsız olması nedeniyle sorumsuzdur. Sorumluluğu olmayan, Anayasa gereği sorumsuz olan bir Cumhurbaşkanına istihbarat hizmetleriyle ilgili, doğrudan yürütmeyle ilgili, devletin gizli istihbarat faaliyetleriyle ilgili bir işlemi, bir görevi vermek mümkün değildir. Tam anlamıyla -eğer bu işlem görürse, kabul edilirse- gerçekten bu önergeyle parlamenter sistem bekleme odasına alınmış olacaktır; bu anayasal darbedir.
Şimdi, burada Cumhurbaşkanına örtülü ödenek verilmektedir ve normal örtülü ödenek sisteminden de ayrılınmaktadır. Örtülü ödenek bugüne kadar başbakanların namusuna emanet edilmiş olan bir paradır, o kullanır. Bir sistem kurulmuştur; başbakanın örtülü ödenekten kullandığı rakamlarla ilgili olarak başbakan kimseye hesap vermez. Bu sisteme göre oradan yapılan harcamalar başbakan, maliye bakanı ve ilgili tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir; üçlü bir sistem vardır. Şimdi, Hükûmetin vermiş olduğu önergeyle bu üçlü sistem terk ediliyor; bunun nereye harcanacağı, kime verileceği konusunda Cumhurbaşkanı hiç kimseye hesap vermeyecektir. Başbakanın bunu paylaştığı iki tane bakanı var, üçü birlikte imza ediyor; Cumhurbaşkanı tek imzayla bu parayı istediği gibi kullanacak.
Sayın Başkan, bunu işleme koyarsanız anayasal bir darbeye teşebbüs etmiş olacaksınız, sizi uyarıyorum.
?

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm bulmak zaten karar verin. Biz pazar geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen biraz zaman beklemek zorunda.