Çıkartmak istediğiniz bu Kanun'un kazananı yoktur, bunun sadece kaybedeni vardır

26 Mart 2015 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, polis devleti yasa tasarısının biraz sonra oylaması yapılacak. İktidar partisi adına biraz önce burada konuşma yapan son konuşmacı, bunu Adalet ve Kalkınma Partisinin bir onuru olarak değerlendirdi. Benzer bir değerlendirmeyi 2 Temmuz 2012 tarihinde yine sabaha kadar süren üçüncü yargı paketi görüşmelerinin sonunda yine Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan bir arkadaş yapmıştı ve o kabul edilen üçüncü yargı paketini bir zafer olarak değerlendirmişti. Evet, ortada sizin açınızdan bir zafer vardır. Bu zafer Pirus zaferidir, kazananı olmayan, yıktıklarınızın altında bir gün sizin de kalacağınız bir zafer. Bunun kazananı yoktur, bunun kaybedeni vardır.
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) - Kazananı millet.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - İnsanımız, halkımız özgürlüklerini bununla kaybedecektir, demokrasi kaybedecektir ama hiç kimse endişe etmesin. Biraz sonra kabul edeceğiniz bu yasa, 7 Hazirana kalmadan, önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesine götürülecektir.
HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Hep aynı şeyi söylüyorsunuz.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ve Anayasa'ya, hukuka vurmuş olduğunuz bu darbe, inanıyorum ki Anayasa Mahkemesinden dönecektir.
HİLMİ BİLGİN (Sivas) - Farklı bir şey yapmıyorsunuz, hep aynısınız zaten.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Milletimiz rahat olsun, özgürlüklere kastedenler hiçbir zaman başarılı olamamışlardır, yine olamayacaklardır. Bu yasa hukuktan dönecektir, 7 Haziranda milletten dönecektir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm almak zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.