AKP sözcüsü Ahmet Aydın, kendi ağzıyla da vermiş olduğu bilgilerin yanlış olduğunu ifade etmiştir

26 Mart 2015 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.03
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Bayram ÖZÇELİK (Burdur), Muhammet Bilal MACİT (İstanbul)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
Buyurun Sayın Hamzaçebi.
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Ahmet Aydın'ın İç Tüzük'e dayanarak vermiş olduğu bilgiler yanlıştır. Kendi ağzıyla da bu yanlışı ifade etmek zorunda kaldı en sonunda.
Şimdi, Sayın Aydın diyor ki: "İç Tüzük'ün 87'nci maddesine göre değişiklik önergeleri üzerinde önerge sahibi konuşur çünkü 87'nci maddenin ilgili fıkrası önerge üzerinde Genel Kurulda önerge sahibinin konuşacağını söyler, önerge sahiplerinden söz etmez." Bu, genel kural ama Genel Kurulda görüşülmekteyken komisyona geri çekilen bir tasarının, teklifin veya belirli maddelerinin nasıl görüşüleceği, buna ilişkin önergelerin nasıl görüşüleceği 82'nci maddede ayrıca düzenlenmiş durumda. O maddenin ikinci fıkrası aynen şu şekilde: "Önerge sahipleri komisyon toplantılarına katıldıkları takdirde beş dakikayı geçmemek üzere konuşabilirler."
87'nci madde önerge sahibinden söz ederken 82'nci madde önerge sahiplerinden söz ediyor. Birisi, 87'nci madde, Genel Kuruldaki önergenin konuşma usulünü düzenliyor, diğeri yani önerge sahiplerinden söz eden 82'nci madde ise komisyondaki önergenin görüşülme usulünü düzenliyor.
Hepimiz biliyoruz ki ve İç Tüzük öyle düzenlemiştir ki komisyondaki görüşmeler Genel Kurul görüşmelerine göre çok daha uzun zaman alır, bir konu etraflı bir şekilde komisyonda tartışılır. Dolayısıyla, İç Tüzük'ü koyan irade, önerge sahiplerinin, o önergeye imza atan herkesin komisyonda görüş ifade etmesini benimsemiştir çünkü problemli bir durum var. Genel Kuruldan bir madde veya maddeler komisyona geri çekildiğine göre, bunun komisyonda etraflı bir şekilde görüşülme ihtiyacı var ki İç Tüzük "Önerge sahiplerinin konuşma hakkı var." demiştir. Aydın'ın açıklaması, İç Tüzük'ü tarif etmiştir yani İç Tüzük'ü yanıltıcı bir şekilde Genel Kurula bildirme, tanıtma amaçlıdır.
Bu rapor görüşülemez Sayın Başkan.

Viagra çok lezzetli yemek değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz sirk geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen birkaç dakika beklemek zorunda.