Getirmek istediğiniz maddeyle halka açık bütün şirketler tehlike altındadır

25 Mart 2015 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.01
BAŞKAN: Başkan Vekili Sadık YAKUT
KÂTİP ÜYELER: Fehmi KÜPÇÜ (Bolu), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)
-----0-----
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83'üncü Birleşimini açıyorum.
(?)
Buyurun Sayın Hamzaçebi. (CHP sıralarından alkışlar)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüştüğümüz madde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinde bir değişiklik öngörüyor. Sermaye piyasası güven üzerine çalışan bir piyasadır. Sermaye piyasasından güveni kaldırırsanız, yok ederseniz bu piyasa çalışmaz, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaz, kimse de gidip hisse senedi satın alayım demez. Bu düzenleme doğrudan doğruya sermaye piyasasında güveni yok etmeye yönelik olan bir düzenlemedir.
Şimdi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'ci maddesi piyasa dolandırıcılığını düzenliyor. İki durumu piyasa dolandırıcılığı olarak tarif eder bu madde. Birincisi: Bu piyasada, örneğin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında, Borsa İstanbul AŞ'de yeni ismiyle işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarını, değerlerini, bu hisse senedine ilişkin arz ve talep işlemlerini yanıltıcı bir şekilde etkilemek amacıyla işlem yapanlar hapis cezasıyla cezalandırılır. O borsada işlem yapan oyuncular, o hisse senedi fiyatlarını düşürmek veya yükseltmek gibi arz ve talep miktarlarıyla oynamak gibi yanıltıcı bir şekilde farklı, gerçeğe aykırı bir izlenim vermek amacıyla yatırımcılara yönelik işlem yaparlarsa hapis cezasıyla karşılaşırlar.
İkinci bir durum daha var. Yürürlükteki kanuna göre sermaye piyasası araçlarının yani Borsa İstanbul AŞ'deki hisse senetlerinin -diyelim, örnek olarak onu alalım- fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan yanlış, gerçeğe aykırı haber yayanlar ve bu suretle yatırımcıların kararlarını etkileyenler veya gerçeğe aykırı rapor hazırlayanlar, yine hapis cezasıyla cezalandırılır. Şimdi, bu madde buraya bir şart ilave ediyor, bu dediğim ikinci duruma bir şart ilave ediyor. Yani bir kimse bir halka açık şirketle ilgili, bir bankayla ilgili yalan haber yapabilir, hiç önemli değildir diyor. Örneğin bir banka batmıştır diyebilir birisi hiç önemli değil. Eğer bu bankayla ilgili "bu banka batmıştır" lafını eden kişi, kişiler, neyse, bu laftan dolayı bir menfaat sağlamış ise ancak hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu yeni ilave ediliyor. Yürürlükteki hükümde Sermaye Piyasası Kanunu'n bu hükmünde menfaat sağlama şartı yok. Doğru olan bu. Menfaat sağlama şartını aradığınız zaman bu hükmü işlemez hâle getirirsiniz. O zaman herkes bir bankayla ilgili, halka açık bir şirketle ilgili yalan yanlış haber çıkartabilir.
Bakın, bunun bir örneğini biz Bank Asya'yla ilgili yaşadık. Bank Asya maalesef çok sistemli bir saldırıya maruz kaldı, çok sistemli bir saldıraya maruz kaldı. Zamanın Başbakanı "Bu banka batmıştır." dedi. Bir Başbakan sermaye piyasasının güven içinde, etkin, saydam bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Hükûmetin Başbakanı böyle bir şey söyleyemez.
Bu banka hukuka aykırı bir şekilde saldırıya maruz kaldı. Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin (5)'inci fıkrası amacına aykırı bir şekilde kullanılmak, yorumlanmak suretiyle bu bankanın bazı hisse senetleri TMSF'ye devredildi. Bankacılık Kanunu'nun 18'inci maddesinin (5)'inci fıkrası der ki: "Bankalarda nitelikli paya yani imtiyazlı paya sahip hissedarların kurucularda aranan şartları taşıması şarttır." Çok doğru bir düzenleme çünkü banka bir güven kurumudur. Birileri imtiyazlı paylar elde etmiş ise daha sonra, bunun, kurucularda aranan şartları taşıması şarttır. Eğer kurucularda aranan şartları kaybetmiş ise bu kişiler, temettü dışında o hisse senedinden kaynaklanan haklarını kullanamazlar.
Şimdi, BDDK bilgi istiyor Bank Asya'nın bu nitelikli paya sahip ortaklarından, bir süre veriyor, kısa bir süre, on beş gün bir ay gibi, "Bilgi verilmedi, ben de senin paylarını TMSF'ye devrettim." Ya, ek süre istiyor, ek süreyi ver buna, yılın sonu, dünya kadar işlem istiyorsun, bilanço istiyorsun, kar-zarar belgesi istiyorsun, sicil belgesi istiyorsun. "Bana süre ver." diyorsun. Ayrıca, bir devlet, "'Bana bilgi ver.' dedim, vermedin, senin hisse senedine el koydum." diyemez. Senin müfettişlerin var, uzmanların var.
Bakın, bu madde, bütün bu hukuksuzluklara kılıf sağlamak amacıyla?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?getiriliyor. Son derece yanlış bir maddedir. Bir bankaya yönelik olarak bunu düşünmeyin, tüm sermaye piyasası kurumları, halka açık bütün şirketler tehlike altındadır artık.
İyi akşamlar diliyorum.(CHP sıralarından alkışlar)

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.